Braňme českou vědu!

Podle důvěryhodných informací uniklých z Úřadu ministryně pro vědu, výzkum a inovace má být v Poslanecké sněmovně navržena novela zákona o veřejných výzkumných institucích (zákon č. 341/2005 Sb.) obsahující rozsáhlou a dramatickou změnu právního postavení vědy a výzkumu v České republice. Tato novela má být předložena jako poslanecký pozměňovací návrh k tzv. konsolidačnímu balíčku. To znamená, že novela tohoto významného zákona může být schválena bez standardního připomínkového řízení. Přitom změny, které jsou v ní navrženy jsou zásadního rázu. Výrazně omezují autonomii veřejných výzkumných institucí a nepřiměřeně posilují autoritativní zásahy zřizovatele příslušné instituce do jejího řízení.

Na tento pokoutně podstrčený, přehnaně razantní návrh novely zákona o veřejných výzkumných institucích upozornilo Fórum Věda žije! stručným článkem, ve kterém jsou přehledně shrnuty nejvýznamnější navrhované změny. Na WWW stránkách Fóra Věda žije! je též zveřejněn. návrh této podezřele připravované novely.

Na základě zmíněného návrhu novely vyhlašuje Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu ve spolupráci s Fórem Věda žije!, Vyskoškolským odborovým svazem, sdružením Hodina pravdy, Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství a Odborovým svazem státních orgánů a organizací


PETICI

která má zabránit překotnému schválení této kontroverzní novely a vyvolat veřejnou diskuzi o změnách v organizaci vědy a výzkumu v České republice. Výbor Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu vydal též stručnou tiskovou zprávu.

Co pro to můžeme udělat?


Zpět na předchozí stránku.