Seznam signatářů petice Braňme českou vědu

 1. Jan Kober,     vědec  /  Ústav státu a práva AV ČR / předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
 2. Lubomír Soukup,     vědecký pracovník  /  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR / místopředseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
 3. Michaela Trtíková Vojtková,     předsedkyně / Fórum Věda žije!
 4. Michael Komm,     místopředseda / Fórum Věda žije!
 5. Lukáš Dvořáček,     druhý místopředseda / Fórum Věda žije!
 6. Petr Baierl,     předseda výboru, Vysokoškolský odborový svaz, Západočeská univerzita v Plzni
 7. Jiří Konečný,     vědecký pracovník / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / místopředseda Vysokoškolského odborového svazu
 8. Ondřej Švec,     vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hodina pravdy, koordinátor
 9. Monika Brenišínová,     vědecká pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hodina pravdy, koordinátorka
 10. Vít Zdrálek,     vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hodina pravdy, koordinátor
 11. Jiří Martínek ,     Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 12. Petr Dvořák ,     Vědecký pracovník, Ústav geoniky AVČR
 13. Filip Španiel,     NUDZ
 14. Jan Janouškovec ,     Vědec / Mikrobiologický ústav AV ČR
 15. Karel Kopejtka,     Postdoc, MBÚ Třeboň
 16. Stanislav Pumpr,     technik
 17. Jan Havliš,     docent / Masarykova univerzita
 18. Stanislav Sysala,     Vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
 19. Iva Imrichová,     Rozpočtář/Ústav geoniky AV ČR
 20. Martin Šorm,     historik, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 21. Tomáš Bayer,     observatorista / Geofyzikální ústav AVČR
 22. Petra Divoká,     odborný pracovník
 23. Jakub Eberle,     Ředitel výzkumu / Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
 24. Petra Trnková,     Vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AV ČR
 25. Nikola Schmidt,     Seniorní vědecký pracovník / Ústav mezinárodních vztahů
 26. Václav Hrnčíř,     vědecký pracovník
 27. Zdenek Kameník,     vědecký pracovník/Mikrobiologický ústav AVČR
 28. Zbyšek Mošna,     Vědecký pracovník
 29. Václav Sebera,     VŠ učitel a výzkumník, Mendelova univerzita v Brně
 30. Jan Bičovský ,     Odborný asistent/ FF UK
 31. Kristýna Kučerová ,     rodičovská dovolená
 32. Robin Maialeh,     ředitel / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA)
 33. Jana Paloncyová,     Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 34. Kajetán Holeček,     doktorand / FF UK
 35. Jan Daniel,     Výzkumný pracovník / Ústav mezinárodních vztahů
 36. Martina Dlasková,     vědecký pracovník/ÚCHP AVČR
 37. Ivana Šimíková,     výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 38. Ondřej Nykles,     vědecký pracovní/Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AVČR
 39. Umut Unal,     RILSA
 40. Tereza Smejkalová,     neurovědkyně, Fyziologický ústav AV ČR
 41. Pavlína Cermanová,     historička, FLU, AV ČR
 42. Karel Šindelka,     vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR
 43. Jan Macháček,     vědecký asistent / Ústav anorganické chemie AV ČR
 44. Eva Kotabová,     vědecká pracovnice, Mikrobiologický ústav AVČR
 45. Stanislav Šabata,     Asistent ÚCHP AV ČR v.v.i.
 46. Daniel Šitera,     výzkumník
 47. Jan Matuštík,     PhD student VŠCHT/ vědecký pracovník COŽP UK
 48. Soňa Černá ,     Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 49. Marek Solanský,    
 50. Ota Konrád,     historik / FSV UK
 51. Olga Nešporová,     výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA)
 52. David Rypel,     PhD candidate, University College London
 53. Iva Veselá,     vedoucí ekonomicko-správního odd., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 54. Ondřej Horký-Hlucháň,     výzkumný pracovník
 55. Ondřej Horký-Hlucháň,     výzkumný pracovník / Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
 56. Jakub Záhora,     Výzkumný pracovník FSV UK
 57. petr schlosser,     aktivní důchodce
 58. Agáta Kotábová,     Projektový koordinátor/ Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 59. Martin Koštejn,     vědecký pracovník/Ústav chemických procesů v.v.i.
 60. Dagmar Štefková,     Účetní
 61. Oto Sedláček, ,     důchodce /sociologický ústav čsav ,ředitel vúpsv při mpsv čr
 62. Vladimír Urbánek,     historik / Filosofický ústav AV ČR
 63. Mgr. Pavla Růžičková,     Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 64. Lukáš M. Vytlačil,     historik, flétnista, muzikolog / Národní památkový ústav
 65. Lada Hanzlíková,     PhD student/ Mikrobiologický ústav AV ČR, VŠCHT
 66. Anna Vosečková,     Technologické centrum Praha
 67. Pavel Veselý,     hudební pedagog
 68. Michal V. Marek,     ředitel ústavu, vědecký pracovník
 69. Pavel Veselý,     hudební pedagog
 70. Martina Bečková,     Postdoc / Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 71. Svetlana Kováčiková,     vědecký pracovník, GFU AVČR
 72. Michaela Plechatá,     Ph.D. student / MBÚ AVČR/ VŠCHT
 73. Adriana Šubrtová,     doktorand / Mikrobiologický ústav
 74. Zdenka Šándorová,     vysokoškolská učitelka/ Fakulta filozofická Univerzita Pardubice
 75. Magda Králová,     PhD studentka / Filosofický ústav AV ČR
 76. Jan Blahůt,     vědecký pracovník, ÚSMH AVČR, v.v.i.
 77. Petr Kubáň,     Vedoucí vědecký pracovník/Ústav analytické chemie AVČR
 78. Veronika Obšilová,     vedoucí vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
 79. Jiří Janáček,     matematik / Fyziologický ústav AVČR
 80. RNDr. David Píša Ph.D.,     vědecký pracovník, ÚFA AV ČR
 81. Jakub Skřivánek,     PhD student / MBÚ AV ČR
 82. Josef Sebera,     vědecký pracovník (Astronomický ústav AV ČR)
 83. Ivana Vaněčková,     vědecký pracovník
 84. DILIP KUMAR,     Scientific Researcher/ Institute of Microbiology, AS CR, Prague, Czech Republic
 85. Martin Kittler,     technik / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 86. Terezia Jurkovicova,     analyticky chemik, FZU AV CR, v.v.i.
 87. Monika Novotná,     PhD student / Biotechnologický ústav AV ČR
 88. Mgr. Vladimír Kusbach PhD.,     vědecký pracovník
 89. Lucie Zímová,     vědkyně / Fyziologický ústav AV ČR
 90. Durga Mahor,     Biocev, Institute of Microbiology CAS
 91. Mgr. Radka Valterová, Ph.D.,     vědecký pracovník/ ÚBO AV ČR v.v.i.
 92. Vladimír Kebza,     knihovník / ÚFP AV ČR, v. v. i.
 93. Milan Bojic,     Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 94. Kateřina Voleková,     vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 95. Johana Wyss,     Antropoložka, Etnologický ústav AV ČR
 96. Tatyana Kobets,     Bioinformatik / Fyziologický ústav AV ČR
 97. Petr Nejedlý ,     vědecký pracovník, Ústav pro jazyk český AV CR
 98. Lucie Svobodová,     vědecký asistent
 99. Michal Šíma,     vědec, zástupce vedoucího oddělení / Ústav Experimentální medicíny AV ČR
 100. Radim Blažek,     vědecký pracovník / ÚBO AV ČR
 101. Helena Polášková,     asistentka / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 102. Miroslav Kolařík,     Mikrobiologický ústav AV ČR
 103. Anna Bryjová,     Ústav biologie obratlovců AV ČR
 104. Veronika Čapská,     vědecká pracovnice, docentka, členka Oxford and Cambridge Alumni Society Czech Republic
 105. Jiří Woitsch,     vedoucí vědecký pracovník, ředitel / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 106. Judita Hunáková,     OSVČ
 107. Vladimír URBÁŠEK,     elektronik / SLO UP a FzU AVČR
 108. Lucie Najmanová,     Mikrobiologický ústav AV ČR
 109. Barbora Gurecká,     archivářka / EÚ AV ČR
 110. Juraj Lábaj,     Vedoucí sekce Biochemie, Hematologie a Histopatologie / CCP
 111. Ondřej Caha,     THS / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 112. Eva Pospíšilová ,     Akademie věd a Univerzita Karlova
 113. Martin Vágner,     vědec, ÚEB AV ČR
 114. Vlastimil Zíma,     programátor
 115. Denisa Kimlová ,     Moderátorka a spisovatelka OSVČ
 116. Michal Šimůnek,     Technik, Fyzikální ústav AV ČR
 117. Luboš Studený,     historik / Masarykův ústav a archiv Akademie věd
 118. Petra Hájková,     Ústav biologie obratlovců AV ČR
 119. Jan Pergl,     vědecký pracovník/BÚ AV ČR
 120. Roman Neruda,     vědecký pracovník, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
 121. Jana SPĚVÁCKOVÁ,     administrátor projektů
 122. Satyendra Mondal,     Doktorand, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
 123. Dr. Hana Kubova DrSc,     Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.
 124. Zuzana Janáčková,     studentka
 125. Vojtěch Bažant,     Historik / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 126. Václav Žůrek,     historik, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 127. Lumír Gvoždík ,     Vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 128. Zdeněk Wagner,     Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 129. Lenka Vidrnová,     Laboratorní technik / Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 130. Martin Srnec,     vědecký pracovník
 131. Markéta Holubová,     vědecká pracovnice, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 132. Kateřina Pazderů,     ČZU v Praze
 133. Martin Ferus,     Pracovník výzkumu a vývoje / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 134. doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.,     vědecký pracovník, Orientální ústav AV ČR
 135. Zita Skořepová ,     vědecká pracovnice, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 136. Miloslava Hálová,     vědecká pracovnice/Ústav státu a práva AV ČR
 137. František Vyskočil,     emer.člen AV ČR při Fyziologickém ústavu AV ČR v.v.i.
 138. Daniel Sosna,     Vědecký pracovník, Etnologický ústav AVČR
 139. Renáta Mikešová,     výzkumnice
 140. Aleš Benda,     Výzkumný pracovník, Univerzita Karlova
 141. Tomáš Chum,     Postdoc/technik - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.
 142. Ondřej Podavka,     Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR
 143. Květoslav Kramář,     vědecký pracovník/Ústav státu a práva AV ČR
 144. Filip Lachmann,     Sociologický ústav AV ČR
 145. Tomáš Winter,     ředitel / Ústav dějin umění AV ČR
 146. Tomáš Groušl ,     vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
 147. Jakub Martinka,     PhD student, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 148. Petr Wohlmuth,     Historik/ FHS UK
 149. Petr Sunega,     Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 150. Vladimír Kroupa,     programátor
 151. Maša Janošev,     Doktorand, Institute of Physiology CAS, Prague
 152. Lenka Machová,     PhD studentka; Mikrobiologický ústav AV ČR
 153. Petr Jehlička,     vedoucí vědecký pracovník, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 154. Linda Monsees,     UMV
 155. Jakub Zahumensky,     vedec, Ustav experimentalni mediciny AVCR
 156. Federica Cristani,     výzkumnou pracovnicí / Ústav mezinárodních vztahů
 157. Štěpánka Suchánková,     vědecko-technický pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
 158. Kateřina Kubínová,     vědecká pracovnice
 159. Jan Kosla,     Vědecky pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
 160. Eva Jirsová,     knihovnice/Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 161. Vojtěch Palisa,     Manažer mezinárodních klíčových zákazníků
 162. Kateřina Čapková,     historička, Ústav soudobých dějin, AV ČR
 163. Martin Pavlis,     fototéka / Ústav dějin umění AV ČR
 164. Stanislav Musil,     Vědecký pracovník / Ústav analytické chemie AVČR
 165. Branislav Večerek,     vědecký pracovník/MBÚ AV ČR
 166. David Šťastný,     Doktorand, Ústav fyzikální chemie AV ČR
 167. Michal Kleprlík,     Akademický pracovník /Univerzita Pardubicr
 168. Jessie Barton Hronesova,     Politolozka, Akademie ved
 169. Martin Čapský,     Univerzita Pardubice
 170. Sofiia Tvorynska,     PhD studentka / ÚFCH JH
 171. Michal Šulc,     Vědecký prcovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
 172. Josef Boček,     OSVČ
 173. Jana Hlinkova,     vedec, Ústav experimentální medicíny, AV ČR
 174. Josef Boček,     Osvc
 175. Kristina Uhlíková,     vědecký pracovník
 176. Jan Dienstbier,     historik umění, Ústav dějin umění AV ČR
 177. Ondřej Krýza,     Vědecký pracovník / Geofyzikální Ústav Akademie Věd
 178. Marie Hlavičková,     sekretariát EÚ AV ČR, v.v.i.
 179. Jakub Kmec,     výzkumný pracovník, Univerzita Palackého v Olomouci
 180. Lukáš Veselý,     Projektový manažer/Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
 181. Monika Kyselá,     Odborný pracovník VŠ, Sociologický ústav AV ČR
 182. Paweł Mystek,     postdoc - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.
 183. Mgr. Petr Brož, PhD.,     vědec, Geofyzikální ústav AV ČR
 184. Tomáš Navrátil,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,v.v.i.
 185. Ondřej Šanovec,     Doktorand / Biotechnologický ústav AV ČR
 186. Petr Velíšek,     chemik, UCHP Praha
 187. Magdaléna Hromadová,     vědecký pracovník/ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
 188. Eva Zeman,     Sekretarka
 189. Jiří Kovářík,     doktorand/technik / ÚCHP AV ČR
 190. Klara Petrzelkova,     vedecky pracovnik
 191. Tomáš Kovaľ ,     Vědec, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 192. Marie Trousilová,     odborný pracovník ve vědě a výzkumu / Fyzikální ústav AV ČR
 193. Kateřina Hušková,     rodičovská dovolená
 194. Štěpán Sklenák,     vedoucí vědecký pracovník/Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
 195. Miroslav Palatka,     odborný pracovník
 196. Jan Zukal,     vědecký pracovník ÚBO AV ČR
 197. Sylva Dobalova,     historička umění, Ústav dějin umění AVČR, v.v.i.
 198. Tereza Butková,     studentka / Universität Wien
 199. Jakub Izdný,     asistent Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 200. Jiří Růžička,     vědecký pracovník/Filosofický ústav AV ČR
 201. Gabriela Kočárová,     laborantka/ Fyziologický ústav AV ČR
 202. Natalia Rybalková,     vědecký pracovník / ÚEM AV ČR
 203. jan zabka,     Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho
 204. Barbora Uchytilová,     historička umění / Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 205. František Marec,     vědecký pravcovník / Bioologické centrum AV ČR
 206. Jana Kocábová,     vědecký asistent / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i, AVČR
 207. Johana Chylíková,     Sociologický ústav AVČR, v.v.i.
 208. Michal Kosák,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 209. Viktor Mojr,     vědecký pracovník/ÚOCHB
 210. Karolína Skwarska,     vědecká pracovnice, Slovanský ústav AV ČR
 211. Miloslava Kuldová,     Laborantka
 212. Karel Švec,     student / MBÚ AVČR
 213. Miloslava Kuldová,     Laborantka Fyzilogický ústav AV ČR
 214. Daniela Prokschová,     postdoktorandka / Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 215. Vladimír Havlíček,     vědecký pracovník
 216. Štěpán Vácha,     vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR a VŠ pedagog
 217. Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.,     Ústav biologie obratlovců AV ČR
 218. Zdeněk Kresl,     Akademie věd ČR
 219. Josef Bábík,     OSVČ
 220. Marie Musálková ,     Učitelka
 221. František Kratochvíl ,     Univerzita Palackého v Olomouci
 222. Roman Kanda,     literární vědec / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 223. Petra Loučová,     literární historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 224. Matěj Miláček ,     PhD student, Entomologický ústav AVČR
 225. Rohit Joshi,     PhD student / Institute of Physiology (CAS), Prague
 226. Viliam Kolivoška,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR v v i
 227. Pavlína Klofacova,     tlumočnice
 228. Petra Tomášková,     chemik/Fyzikální ústav AV ČR
 229. Luděk Kraus,     fyzik / Fyzikální ústav AVČR
 230. Miroslava Tichá,     Personalista / Etnologický ústav Akademie věd
 231. Marek Šimon,     IT Administrator / ÚFCHJH AV ČR
 232. Renáta Malá,     bibliografie/ÚČL AV
 233. Kateřina Dolejší,     Vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AV ČR
 234. Leos Müller,     Dep of History, Stockholm University
 235. Ivana Malcová,     vědecká pracovnice, Mikrobiologický ústav AVČR
 236. Ondrej Vimr,     vědecký pracovní, ÚČL AV ČR
 237. Ondřej Slačálek,     vysokoškolský učitel, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 238. Anna Koslova,     Ústav Molekulární Genetiky, AVČR
 239. Václav Smyčka,     Historik, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 240. Barbora Radochová,     vědecký asistent/Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
 241. Zuzana Augustová,     teatroložka/Ústav pro českou literaturu AV ČR
 242. Vlasta Lišková,     odborná pracovnice ÚČL AV ČR
 243. Jiří Vohradský,     vědec/Mikrobiologický ústav AVČR
 244. Diana Bílková,     Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 245. Klára Přerostová,     Student
 246. Pavel Pilch,     odborný asistent, FF MU
 247. Milada Homolková,     vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV, v. v. i.
 248. Pavel Janoušek,     literární vědec
 249. Matěj Kruntorád,     vědecký pracovník / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 250. Dalibor Dobiáš,     vědecký pracovník / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
 251. Ivo Straka,     fyzik, Stockholmská univerzita
 252. Jana Chumová,     vědecký pracovník, Mikrobiologický ústav AVČR
 253. Ondřej Holub,     výzkumný pracovník / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 254. Luka Pirker,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 255. Martin,     Fendrych
 256. Pavel Šidák,     vědecký pracovník, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 257. Eliška Vokáčová,     Studentka a stážista na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v.v.i
 258. Lucie Kořínková ,     vědecká pracovnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 259. Veronika Bočková,     OSVČ
 260. Eliška Moravcová,     tlumočnice
 261. Lucie Kubalíková,     geografka / Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
 262. Vladimíra Dvořáková,     ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
 263. Lenka Kramářová,     učitelka
 264. Petra Kramářová,     lékařka
 265. Barbara Líznerová,     restaurátorka / Ústav dějin umění AV ČR
 266. Michal Musil,     konzultant
 267. Aleš Peter,     lékař
 268. David Roesel,     vědec / AV ČR
 269. Lucie Němcová,     vědecká pracovnice, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, v.v.i.
 270. Tereza Cíglerová,     restaurátorka / Ústav dějin umění AV ČR
 271. Barbora Červená,     vědecká pracovnice, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 272. Adam Kraml ,     stážista, Entomologický ústav BC AV ČR v.v.i.
 273. Adéla Sýkorová,     odb. pracovník ve výzkumu, UCHP AV ČR
 274. Petr Šámal,     literární historik, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 275. Jakub Flanderka,     Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
 276. Josef Daniel,     vědecký pracovník, Ústav přístrojové techniky AV ČR
 277. Eva Svejkovská,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 278. Jiří J. Mareš,     vědecký pracovník/ Fyzikální ústav AV ČR
 279. Tomáš Kubart,     divadelní vědec/UČL
 280. Tomáš Sirovátka,     Fakulta sociálních věd MU a RILSA/Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i.
 281. Jan Klípa,     historik umění, Ústav dějin umění AV ČR
 282. Jiří Flaišman,     Editor / Ústav pro českou literaturu AV ČR
 283. Hugh Agnew,     Professor of History and International Affairs, George Washington University, USA
 284. Matouš Turek,     výzkumný pracovník, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 285. Pavla Jendelová,     vědecká pracovnice Ústav experimentální medicíny AVČR
 286. Petr Procházka,     vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
 287. Petr Ťoupalík ,     Doktorand / FF UK
 288. Helena Březinová,     vysokoškolská pedagožka, docentka / Fillozofická fakulta UK
 289. PhDr. Andrej Rády,     překladatel, tlumočník / svobodné povolání
 290. Josef Bartoň,     docent / Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
 291. Antonín Edr,     PostDoktorand / Ústav Chemických Procesů AV ČR, v.v.i.
 292. Lenka Martinková,     tlumočnice, soudní překladatelka
 293. Jan Procházka,     Student
 294. Jarmila Bednaříková,     docentka/Masarykova Univerzita Brno
 295. Matkéta Hejníková,     Research scientist, Biologické Centrum AVČR
 296. Jiří Lipovský,     docent / Univerzita Hradec Králové
 297. Tereza Kroupová,     fyzička / Pensylvánská univerzita
 298. Jarmila Krojerová ,     Ústav biologie obratlovců AV ČR
 299. Michal Kolmaš,     Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 300. Klára Šárovcová,     Doktorand, Filozofická fakulta UK
 301. Ondřej Sýkora,     PR a distribuce / Filozofická fakulta UK
 302. Petr Kitzler,     klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
 303. Daniel Bříza,     FF UK
 304. Zdenek Carda,     Zkusebni inzenyr / Bosch
 305. Jiri Hejtmanek,     vedecky pracovnik/Fyzikalni ustav AVCR, v.v.i.
 306. Lenka Vosátková,     Administrativní pracovník / BIOCEV
 307. Jaroslav Kupčík,     výzkumný pracovník / Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 308. Veronika Němcová ,     OSVČ
 309. Josef Hrdlicka,     akademický pracovník, Filozofická fakulta UK
 310. Johana Sedláčková Vamberská,     CEO, European Leadership & Academic Institute, s.r.o.
 311. Ondřej Pilný,     Profesor anglistiky, Univerzita Karlova
 312. Jan Surman,     Historik/Masarykův ústav a archiv Akademie věd
 313. Martin Smid,     matematik / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 314. Jaromír Křepelka,     odborný asistent/Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
 315. Stanislav Hlaváč,     Knihovník, doktorand / Filosofický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK
 316. Michal Fárník,     vědec/Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AV ČR
 317. Tereza Nováková,     Jazykový redaktor / Ústav pro českou literaturu AV ČR
 318. Ondřej Daniel,     akademický pracovník / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 319. Aleš Merenus,     vědecký pracovník/ Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 320. Nina Fárová,     Sociologický ústav AV ČR
 321. Jan Bierhanzl,     filosof / Filosofický ústav AV ČR, FHS UK
 322. Josef Valenta,     akademický pracovník / Divadelní fakulta AMU Praha / Filozofická fakulta UK Praha /
 323. Barbora Mrazova,     Student / UK
 324. Veronika Rollová,     Historička umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 325. Lenka Harudová,     hlavní účetní / Ústav pro českou literaturu AV ČR
 326. prof. Hana Gladkova,     Univerzita Karlova
 327. Jan Peřina,     vysokoškolský učitel/ UP Olomouc
 328. Marie Přibylová,     tlumočnice, překladatelka / svobodné povolání
 329. Nikola Balaš,     postdoktorand, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 330. Lucie Koláčná,     vědecká pracovnice / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 331. Tadeáš Kadlec,     historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 332. Petra Loulová,     doktorandka / Filozofická fakulta UK
 333. Pavel Kraus,     konstruktér letových postupů
 334. Jaroslava Škoulová,     ředitelka knihovny ve starobním důchodu
 335. Jakub Vaněk,     Doktorand / FF UK
 336. Vladimír P. Polách,     odb. asistent, proděkan / Filozofická fakulta UP Olomouc
 337. Vojtěch Frank,     Doktorand, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 338. David Sedmera,     vědecký pracovnik, Fyziologický ústav AV ČR
 339. Mikuláš Pešta,     Odborný asistent / FF UK
 340. Petr Kubín,     profesor UK
 341. Marek Král ,     Management Consultant / OSVČ
 342. Martin Hříbek,     FF UK
 343. Jan Vávra,     výzkumník, Sociologický ústav AV ČR
 344. Richard Biegel,     Ústav pro dějiny umění FF UK
 345. Volodymyr Lynnyk ,     vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 346. Jan Jakubík,     Fyziologický ústav AV ČR
 347. Tomáš Zahradníček,     historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Muzeum České Sibiře
 348. Rudolfa Šafusová ,     Herečka
 349. Stanislav Holubec,     historik, Historický ústav AV ČR
 350. Jana Kitzlerová,     FF UK
 351. Ing. František Vackář,     Projektant / Živa projekt s.r.o.
 352. Petr Svoboda,     vědec, Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i.
 353. Dominika Smolková,     Personalistka/ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 354. Roman Pavela ,     vedoucí vědecký pracovník
 355. Natalia Megisova ,     Technik/Archeologický ústav Praha, Ústav jaderné fyziky
 356. Veronika Řezáčová,     Výzkumný ústav rostliné výroby, v.v.i.
 357. martin matejovic,     doktorand vyzkumny ustav rostlinne vyroby, v.v.i.
 358. Lada Kozlovská,     Zemědělský poradce / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 359. Eva Lažková,     laborantka, Fyziologický ústav AV ČR
 360. Lukáš Kohout,     Ústav teorie informace a automatizace
 361. Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.,     Výzkumný pracovník, VÚRV, v.v.i.
 362. Jan Matonoha,     badatel, Ústav pro českou literaturu AV ČR, vvi
 363. Markéta Mayerová,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 364. Kateřina Novotná,     odborný pracovník/Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AVČR
 365. Jiří Forejt,     Vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 366. Michal Sochor,     Výzkumník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 367. František Beneš,     Specialista ICT / Výzkumný ústav živočišné výroby
 368. Vladimír Doležal,     Fyziologický ústav AVČR
 369. Luděk Bartoň,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 370. Stanislav Hudec,     vedoucí Pokusné stanice Ivanovice na Hané/Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
 371. Vojtěch Holubec,     vědecký pracovník/VURV v.v.i.
 372. Tomáš Rataj,     historik, typograf / Scriptorium
 373. RNDr. Ilja Prášil,     vědecký pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
 374. Karol Lušpai,     Vědecký asistent / Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského, AVČR, v.v.i.
 375. Filip Červenka,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA)
 376. Věra Přenosilová,     projektová manažerka / VÚŽV, v.v.i.
 377. Václav Pálek,     Technik/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 378. Eva Tlustá,     laborantka/Fgú AVČRv.v.i.
 379. Pavel Val,     specialista ICT / Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.
 380. Katarína Čiháková,     evidence výsledků výzkumu/Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
 381. Kateřina Růnová,     analytička/ VÚŽV Praha
 382. Mykola Lukianov,     Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 383. Jiří Zámečník,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav roostlinné výroby, v.v.i.
 384. Juraj Jašík,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 385. Martin Franc,     Historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 386. Jan Kozohorský,     Technik / Ústav Termomechaniky AVČR
 387. Tomáš Skalický,     vědecký pracovník / Parazitologický ústav AV ČR
 388. Pavel Šnábl,     doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR
 389. Oldřich Mach,     Technik výzkumu/Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 390. Sándor Forczek, PhD,     výzkumný pracovník, biolog, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
 391. Vladimír Němeček,     technik / VÚŽV v.v.i.
 392. Charlotte Panušková,     Odborná pracovnice/ Ústav pro českou literaturu AV ČR
 393. Lucie Folejtarová,     Odborný vědecko-technický pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 394. Kamila Mitrovská,     Odborný vědecko-technický pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 395. Jan Váňa,     postdoktorský výzkumník / Ústav pro českou literaturu AV ČR
 396. Josef Komenda,     vědecký pracovník, Mikrobiologický ústav AVČR
 397. Jakub Bumba,     Akademický pracovník/JČU
 398. Miluše Hradilová,     vědecká pracovnice/Ústav molekulární genetiky, AV ČR, v.v.i.
 399. Jiří Hanika,     Vědecký pracovník Ústav chemických procesů AV ČR
 400. Jiří Hanika,     Vědecký pracovník Ústav chemických procesů AV ČR
 401. Mohammed Lamine Mekhalfia,     doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR
 402. Patrik Zima,     podpora výzkumu / Ústav termomechaniky AV ČR
 403. Zbyněk Nikl,     konstruktér / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 404. Ondřej Mitrovský,     Vědecký pracovník, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
 405. Michal Bartoš,     vědecký pracovník, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 406. Lucie Kubíčková,     doktorand/Ústav termomechaniky AV ČR
 407. Pavla Hartmanová,     odborný pracovník/ Ústav pro českou literaturu AV ČR
 408. Jan Cermak,     FF UK
 409. Radek Chlup,     VŠ pedagog / FF UK
 410. Lucie Kovářová,     Odborný pracovník vědy a výzkumu, MBÚ
 411. Eva Kašná,     vědecká pracovnice / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 412. Josef Kačírek,     technik audiovize / UK
 413. Milada Studničková,     Historička umění/ Ústav dějin umění AV ČR,v.v.i.
 414. Josef Kačírek,     technik audiovize / UK
 415. Anděla Kalvová,     teor. fyzik, AV ČR
 416. Jiří Skuhrovec,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 417. Pavel Zumr,     vývojový pracovník/ Apex spol. s r.o.
 418. Roman Masopust,     veterinární lékař - odborný laboratorní pracovník / Státní veterinární ústav Praha
 419. Miroslav Pavelka,     technik / Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 420. Jakub Maurenc,     Vývojový konstruktér
 421. Jan Lepicovsky,     vedecky pracovnik, Ustav Termomechaniky, CAV
 422. Martin Isoz,     vědecký pracovník; Ústav termomechaniky AV ČR
 423. Jitka Polechová,     vědecká pracovnice / Matematická fakulta Vídeňské univerzity
 424. Erik Zachar ,     student Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
 425. Tomáš Hlavatý,     doktorand/Ústav termomechaniky AV ČR
 426. Jan Horalský,     IT, soukromý sektor
 427. Soňa Pekařová,     Technička/ Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 428. Viktor Valouch,     Institute of Thermomechanics, CAS
 429. Sergej Usťak,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 430. Jaroslav Novotný,     technický redaktor / Historický ústav AV ČR v.v.i.
 431. Jan Jakubík,     programátor
 432. Lenka Křížová,     Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 433. Miloš Skřivan,     vědecký pracovník, Výzkumný ústav živočišné výroby
 434. Martin Netočný,     fotograf / Ústav dějin umění
 435. Anežka Studničková ,     IT tester
 436. Nina Wančová,     Akademická pracovnice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 437. Jana Kulurisová,     Dúchodce - učitelka
 438. Kateřina Kovaříková,     vědecký pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 439. Jakub Šindelář,     doktorand / Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK
 440. Filip Binder,     Historik, HÚ AV ČR
 441. Kateřina Pachnerová Brabcová ,     Vědecká pracovnice/ Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 442. Rudolf Fürst,     výzkumný pracovník, politolog, Ústav mezinárodních vztahů
 443. Jan Flusser,     profesor, AV CR & CVUT
 444. Karel Procházka ,     Technik akvaponie/Fakulta rybářství a ochrany vod JČU
 445. Jan Květina,     Historický ústav AV ČR
 446. Oldřich Štěpánek,     technik/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 447. Eva Semotanová,     Historický ústav AV Č R
 448. Jan Broulík,     v důchodu
 449. Michael Kala,     Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 450. Tereza Vlasatá ,     Technický pracovník/Biologické centrum AV
 451. Zuzana Vavrušková,     vedoucí pracovník/BC AVČR v.v.i.
 452. Petra Schindler,     Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
 453. Antonin Vlcek,     Queen Mary Univ. London a Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho AV
 454. Ágnes Moravcsíková,     doktorand, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze
 455. Barbora Šestáková,     tajemnice VVG / Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
 456. Filip Karásek,     PhD student/ Ústav molekulární genetiky
 457. Michal Tošner ,     OSVČ - aplikovaný kvalitativní výzkum, analytik, konzultant, art kurátor
 458. Ondřej Kauzál,     onitolog, Ústav biologie obratlovců AV ČR
 459. Michael Polák,     Doktorand, FF UK
 460. Jana Kocková,     vědecký asistent / Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 461. Naděžda Křečková Tůmová,     Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 462. Petra Hesová,     redaktorka a bohemistka, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 463. Daniel Růžek,     profesor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita/ vědecký pracovník, Biologické centrum AVČR
 464. Aneta Pilsová ,     Doktorand, Česká zemědělská univerzita
 465. Martina Hartmanová,     Sociologický ústav AV ČR v. v. i.
 466. Adam Dušek,     Vědecký pracovník / Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
 467. Marie Jeřábková,     sekretářka UTIA AV ČR
 468. Sergej Hloch ,     Senior research/ Ustav geoniky Ostrava
 469. Vojtěch Večeře,     doktorand / Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 470. Anna Fialová,     technik / VÚRV v.v.i.
 471. Jiří Rudolf,     MU
 472. Alena Lacková,     důchodkyně
 473. František Studnička,     ředitel a jednatel společnosti Lékařské přístroje s.r.o.
 474. Yvona Tyrolová,     odborná pracovnice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 475. Nikola Pajerová,     doktorand, asistent VŠ na FS ČVUT
 476. Anna Rudolfová,     doktorandka / MU
 477. Pavel Baloun,     Historický ústav AV ČR
 478. Veronika Pehe,     Historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 479. Marta Majerová ,     Studentka FF UK
 480. Vítězslav Bula,     odborný pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 481. Pavel Kubát,     chemik/Ústav fyzikální chemie AV ČR
 482. Kateřina Studničková,     Překladatelka
 483. Lenka Vostrá ,     akademická pracovnice / Ústav státu a práva AV ČR
 484. Michal Křesťan,     Technik, ČVUT
 485. Vojtěch Malínek ,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 486. Robert Trbola,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 487. Anja Bunzel,     Ustav dejin umeni AV CR
 488. Jaroslav Piálek,     vědecký pracovník, Ústav biologie obratlovců AV ČR
 489. Michal Strnad,     Doktorand, Vysoká škola ekonomická v Praze
 490. Věra Skřivanová,     ved. vědecký pracovník, Výzkumný ústav živoč.výroby
 491. Petra Kotilová,     Ústav půdní biologie a biogeochemie AV ČR
 492. Tina Vrabcová ,     HR koordinátorka/ Biologické centrum AVČR
 493. Ondřej Peřina,     Student - přírodovědecká fakulta UK
 494. Martin Lukeš,     PostDoc, Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň
 495. Radek Šimík,     docent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 496. Anna Kovárnová,     student, vědecký pracovník / VŠCHT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR
 497. Peter Vallo,     vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i.
 498. Anna Gnot,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 499. Jana Barvíková,     Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 500. Martin Koller,     postdoktorand/ Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 501. Vít Latzel,     Vědec/ Botanický ústav
 502. Tereza Hatalová,     Parazitologický ústav AV ČR
 503. Pavel Jungwirth,     vědecký pracovník Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 504. Václav Rameš,     učitel, historik. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
 505. Jiří Dokulil,     Projektový manažer / Frentech Aerospace
 506. Alena Sarkissian,     vědecká pracovnice, Filosofický ústav AV ČR
 507. Jan Lipavský,     výzkumný pracovník, VÚRV
 508. Petr Šulc,     vědecký pracovník/ Ústav termomechaniky AV ČR
 509. Jiří Vackář,     seismolog / Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 510. Nikola Sagapova,     Odborný asistent/Ekonomická fakulta JU
 511. Miroslava Strnadová,     důchodce
 512. Jan Randák,     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 513. Geoffrey Dierckxsens,     FLU
 514. Jiří Matějů,     redajtor Folia Microbiolgica, Mikrobiologický ústav AV ČR, vvi, Praha
 515. Jana Kokešová,     Postdoc, Ústav státu a práva AV ČR
 516. Tomáš Šimon,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 517. Tina Magazzini,     Postdoctoral Researcher / Czech Academy of Sciences
 518. Pavel Nývlt,     klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
 519. Klára Hajková,     Student/ PŘF JU
 520. Martin Fotta,     Vědecký pracovník, Etnologický ústav AVČR
 521. Michael Hauser,     vědecký pracovník/Filosofický ústav AV ČR
 522. Vendula Hnídková,     Historička umění/Ústav dějin umění AV ČR
 523. Alžbeta Kuchtová,     Filozofický ústav Slovenskej Akadémie Vied
 524. Zdenka Hybnerová,     laborantka - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 525. luděk Brož,     výzkumný pracovník, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 526. Ing František Beneš,     důchodce
 527. Klára Kudlová,     vědecký pracovník AV ČR
 528. Gabriela Mühlbachová,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 529. Marek Henzl ,     IT specialista
 530. Jozef Henzl ,     analytik programátor
 531. Jan Kalina,     vědecký pracovník, Ústav informatiky AV ČR
 532. László Kovács,     OSVČ
 533. Václav Vondrovský,     postdoktorand/Archeologický ústav AV ČR Praha
 534. Dominika Maurencová,     PhD student / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 535. Milan Znoj,     Redaktor
 536. Zdeněk Vejvoda,     etnomuzikolog / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 537. Anna Kromerová,     Student/Masarykova univerzita
 538. Kristýna Němcová ,     Administrativní pracovník Samsung Czech and Slovak s.r.o.
 539. Martin Lamač,     vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
 540. Anatolii Spesyvyi,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 541. Andrea Zobačová,     archivářka/ Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 542. František Válek ,     Akademický pracovník, Univerzita Pardubice/Univerzita Karlova
 543. Květoslav Belda,     Vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 544. Jan Langmaier,     vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
 545. PhDr. Jiří Voženílek,     důchodce (dříve Filosofický ústav AV ČR)
 546. Miroslav Oborník,     ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR
 547. Monika Woźniak,     Filosofický ústav AV ČR
 548. Jaroslava Morávková,     vědkyně/Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
 549. Jaroslav Otčenášek,     Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 550. Michaela Ptáková ,     Odborný asistent/Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 551. Věra Folejtarová,     technolog Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i
 552. Matěj Novák,     Odborný asistent výzkumu/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
 553. Vladimír Havlík,     Vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 554. Matouš Mokrý,     Doktorand / Ústav religionistiky FF MU
 555. Tomáš HLUSKA,     Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
 556. Kristýna Kantnerová,     Postdoctoral fellow, University of Colorado Boulder, Geological Sciences & Institute of Arctic and Alpine Research, Colorado, USA
 557. Jiří Suk,     historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 558. Václav Kaška,     VŠ pedagog / FF MU
 559. Josefina Weinerova,     PhD student, University of Nottingham
 560. Marek Suk,     historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
 561. Antonie Brožová ,     PhD. student UTIA AV ČR, FJFI ČVUT
 562. PhDr. Ludmila Kopalová,     Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 563. Anežka Brožová,     Etnologický ústav AV ČR, Fakulta sociálních věd UK
 564. Jarka Vičarová,     důchodce
 565. Jan Čermák,     student UK
 566. Sandra Kreisslová,     Výzkumný pracovník / Etnologický ústav AV ČR
 567. Olga Hubíková ,     výzkumný pracovník, RILSA (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.)
 568. Miroslav Zvelebil,     knihovník
 569. Doc. Kateřina Lišková, Ph.D. ,     Historický ústav AV ČR
 570. Alexey Bondar,     Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR
 571. Jaroslava Konečná,     asistent/Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 572. Milan Sovilj,     historik, Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 573. Anna Flaišmanová ,     Central European university
 574. Zenon Hanappi ,     Die angewandte Vienna
 575. Vaclava Flaismanova,     Středoškolská ucitelka
 576. Alžběta Králová,    
 577. Jakub Valuch,     Student
 578. Jaroslav Hassman,     Student/UK
 579. Kateřina Fuksová ,     Doktorandka / Institut mezinárodních studií, FSV UK
 580. Marek Galuška ,     Student UPOL
 581. Šimon Kinc,     student, FF UK
 582. Václav Vaněk,     literární historik/FF UK
 583. Jan Kovář,     Zástupce ředitele výzkumu, Ústav mezinárodních vztahů
 584. Jan Borovička,     vědec, Geologický ústav a Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR
 585. Barbora Hunčovská,     doktorandka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 586. Jakub Zítko,     Doktorand FHS UK
 587. Vavřinec Holeček ,     student, Filosofická fakulta UK
 588. Barbora Kocánová,     Vědecká pracovnice / Filosofický ústav AV ČR
 589. Tomáš Hlaváček,     Student Univerzity Karlovy
 590. Michal Beneš,     psycholog
 591. Kateřina Zumrová,     podnikatelka
 592. David Kalhous,     Docent, FFMU
 593. Tereza Juhászová,     doktorandka, FSV UK
 594. Juraj Juhász,     Marketér Ceska rodinna firma
 595. Martin Heřmanský,     sociokulturní antropolog, Univerzita Karlova
 596. Jana Konopásková,     IT administrátor v důchodu/Geofyzikální ústav AV ČR
 597. Denisa Michalinová ,     Jihočeská univerzita
 598. Miroslav Vlček,     odborný asistent, Ostravská univerzita
 599. Jakub Mazanec,     historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Ústav světových dějin FF UK
 600. Michaela Lenčéšová,     Historička / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 601. Štěpán Rybák,     student / FF UK
 602. Martina Pechackova,     studentka CUNI
 603. Vojtěch Kolář,     Přírodovědecká fakulta, Jihožeská Univerzita & Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR
 604. David Gerner,     Student Filosofická fakulta UK
 605. Jan Böhm,     nezaměstnaný
 606. Ilona Pálné Kovács,     Centre for Economics and Regional Studies
 607. Ilona Pálné Kovács,     Centre for Economics and Regional Studies
 608. Vojtěch Radolf,     vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 609. Hana Bortlová-Vondráková,     historička / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 610. Vít Smetana ,     historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 611. Kristýna Černá,     student / FF UJEP
 612. Olga Baranová,     redaktorka, Filosofický ústav AV ČR
 613. Jana Havlakova,     Aktivni hudebnice, ucitelka hudby
 614. Martin Babička,     postdoktorand / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 615. Martin Šálek,     biolog / Ústav biologie obratlovců AVČR
 616. Mgr. Kristyna Blazkova, Ph.D.,     Postdoktorandka, UOCHB AV CR/Stanford University
 617. Václav Sixta,     Ústav Českých dějin, Filozofická fakulta UK
 618. Štěpánka Lehmann,     výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA)
 619. Iva Pachtová,     učitelka Gymnázia Na Zatlance
 620. Martin Šanda,     docent / ČVUT
 621. Zdeněk Zíma ,     OSVČ
 622. PhDr. Martin Čechura, Ph.D.,     Archeolog
 623. Kryštof Trefil,     Student/ UK
 624. Zikmund Bartoníček,     PhD student, University College London
 625. Markéta Kroupová ,     Studentka, FSV UK
 626. Renata Collard ,     UC Denver
 627. Petr Tichavský,     vědecký pracovník, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 628. Jiří Hlaváček,     výzkumný pracovník / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 629. Tereza Ormsby,     Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 630. Jana Martin,     Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
 631. Adéla Gjuričová,     Vědecká pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 632. Daniela Kolenovská,     historik, FSV UK
 633. Anežka Kuzmičová,     Vědecký pracovník / UK
 634. Pavel Horák,     výzkumník / Etnologický ústav AV ČR
 635. Kristína Rajkovičová,     Študentka Masarykova univerzita
 636. Kateřina Krulišová,     Nottingham Trent University
 637. Alexandra Kroupová ,     Lékař, Klinika psychoterapeutické a psychosomatické péče, Praha 10
 638. Jindřich Mašín,     SCK Asteria Dubí
 639. Pavel Beneš,     Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 640. Viktorie Stojanova,     Student VŠ
 641. Pavel Bareš,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v . i.
 642. David Homoláč,     magisterský student / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 643. Ondřej Sládek,     Letecká spedice/logistika
 644. Edita Henzl,     Socioložka Psychoterapeutka
 645. Zuzana Urválková,     vysokoškolský pedagog / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 646. Michaela Holubová ,     Vědecký pracovník junior/ Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 647. Jan Polívka,     Kastelán / Národní památkový ústav
 648. Jakub Raška,     historik / Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 649. Tomáš Bartl,     Vývojové centrum, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 650. Vilém Skopal,     doktorand, FF Universita Pardubice
 651. Vít Vlnas,     Univerzita Karlova a Moravské zemské muzeum
 652. Petr Pavlas,     Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 653. Lenka Žárská ,     Doktorand / MU
 654. Soňa Molnárová,     odborný pracovník AV ČR
 655. Stanislav Pavelka,     odborný pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
 656. Pavel Knápek,     vysokoškolský učitel
 657. Mgr. Filip Hampel ,     Doktorand - Ostravská univerzita
 658. Michal Vokurka,     Historický ústav AV ČR
 659. Blanka Koslová,     Důchodkyně
 660. Pavel Kořínek,     vědecký pracovník, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 661. Vendulka Englischová ,     Ostravská univerzita
 662. Tereza Jermanová,     Odborná asistentka, Filozofická fakulta UK
 663. Tereza Stockelová,     Sociologický ústav AV CR a Univerzita Karlova
 664. Jan Váška,     Odborný asistent, Fakulta sociálních věd UK
 665. Jakub Hrouda,     Ústav biologie obratlovců AV ČR
 666. Pavel Mücke,     historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 667. Vladimír Handl,     pedagog a výzkumník, Fakulta sociálních věd UK
 668. Ondřej Nováček,    
 669. Petr Šlechta,     odborný asistent / Ostravská univerzita
 670. Otakar Bureš ,     FF UPOL
 671. Michal Pavlásek,     výzkumník, Etnologický ústav AV ČR/Institute of Ethnology CAS
 672. Lucie Storchová,     FLU AVČR, research professor
 673. Zdeněk Vašek,     archivář
 674. Zuzana V. Harmáčková,     výzkumná pracovnice, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 675. Tomáš Ligurský,     výzkumný pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 676. Matěj Kratochvíl,     vědecký pracovník, Etnologický ústav AV ČR
 677. Matěj Bílý,     historik/Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 678. Bakó Imre,     Organic Chemistry Institute, Institute for Natural Science, Hungary
 679. Aleš Kroupa,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 680. Dana Nedvídková,     referent, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 681. Sofie Royeaerd,     Lektorka / FF Masarykova univerzita
 682. Hana Kosáková,     VŠ pedagog
 683. Jan Hladký,     Vědecký pracovník/Ústav informatiky AV ČR
 684. Miroslav Minařík ,     Arborista
 685. Luděk Jirka,     Univerzita Hradec Králové
 686. Daniela Kohútová ,     Student MU
 687. Radka Stahr,     akademický pracovník FF UK
 688. Tereza Flossmannová,     Studentka UK
 689. Tereza Jiroutová Kynčlová,     odborná asistentka, Fakulta humanitních studií, UK
 690. Hynek Janoušek,     Vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR v.v.i.
 691. Robert Novotný,     Filosofický ústav AV ČR
 692. Alena Panicucci Zíková,     Vedoucí vědecký pracovník/Biologické centrum v.v.i
 693. Lenka Bučinská,     Postdoc / Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 694. Martin Ritter,     vědecký pracovník / FLÚ AV ČR
 695. Jakub Vašíček ,     Doktorand, University of Bergen, Norsko
 696. Petr Kouba,     Vědecký pracovnik/Filosoficky ústav AV
 697. Bob Kuřík,     Antropolog / FHS UK
 698. Kristýna Hrdličková,     Národní ústav duševního zdraví
 699. Ing. Zdeněk Hroník,     důchodce
 700. Miloslav Homolka,     vědecký pracovník, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
 701. Alžběta Dyčková,     Doktorand, UK
 702. Daniela Vonbauer ,     MUNI
 703. Ondřej Baran,     Skladník, Distributor - Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i.
 704. Václav Skořepa,     výzkumný pracovník - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav českých dějin FF UK
 705. Věra Dvořáčková,     Historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 706. Dalibor Prix,     historik umění, Ústav dějin umění AV ČR
 707. Magdaléna Jacková,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 708. Jana Nosková,     vědecká pracovnice, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 709. Daniela Tinková,     Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 710. Jiří Friedl ,     Historik / Univerzita obrany Brno
 711. Martina Trojanová,     Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 712. Lenka Hlávková,     ředitelka Ústavu hudební vědy / FF UK
 713. Gabriela Höschlová,     student UK
 714. František Baďura,     knihovník, Národní knihovna ČR
 715. Jan Kober,     vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 716. Matej Drobňák,     Vědecký pracovník, Univerzita Hradec Králové
 717. Richard Halama,     Vývojář software
 718. Martin Holeňa,     ÚI AV ČR
 719. Martin Veselý,     Fakulta sociálních studií MU
 720. Aleš Kovařík,     vědec/AV ČR
 721. Filip Jankovec,     doktrorant / Matematicko-fyzikální fakulta UK
 722. Ondrej Beran,     Univerzita Pardubice
 723. Jan Netík,     Ústav informatiky AV ČR
 724. Jiří Filip,     vědecký pracovník, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 725. Michal Vaníček,     VŠ pedagog / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 726. Jitka Močičková,     Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 727. Petr Prášek,     Filosofický ústav AV ČR
 728. Milan Drápala,     vedoucí redaktor časopisu / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 729. Milan Klimeš,     dlouhodobě v zahraničí
 730. Alena Výborná,     odborný pracovník /Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.
 731. Jan Hinterholzinger,     Technik, Mikrobiologický ústav AV ČR
 732. Martin Tharp, MA, PhD,     OSVČ, bývalý doktorand FHS UK
 733. Miloš Hlávka,     programátor
 734. Jakub Koláček,     Katedra Blízkého východu FF UK
 735. Petra Načeradská,     Památkář / Národní památkový ústav
 736. Vilém Nachtmann,     UK
 737. Katja Brankatschk,     Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 738. Vendula Trnková,     bibliografka/Ústav pro českou literaturu AV ČR
 739. Adam Musil,     programátor
 740. Elena Kudrnová ,     Odborný pracovník / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 741. Martin Žabka,     Vědec/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 742. Lenka Volková,     Odborný pracovník / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 743. Jakub Gemperle,     Vědecký pracovník /Ústav Molekulární Genetiky AV ČR
 744. Miroslav Michela,     historik / FF UK
 745. Jana Brožová,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby
 746. Jiří Plíhal,     vědecký pracovník ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 747. Barbora Stehlíková,     Doktorandka, Fakulta sociálních věd UK
 748. Jiří Ščučka,     vědecký pracovník/ Ústav geoniky AV ČR Ostrava
 749. Pavel Nerušil,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 750. Jan Malínský,     vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
 751. Lucie Milerová,     asistentka/Ústav termomechaniky
 752. Pavla Machalíková,     historička umění, Ústav dějin umění AV ČR
 753. Soňa Veverková,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (RILSA)
 754. Pavla Pabišková,     vědecko-výzkumná pracovnice/VÚRV vvi.
 755. Zuzana Lizcová,     UK
 756. Zuzana Bártová,     odborná asistentka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 757. Michal Horáček,     vědec/Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AV ČR
 758. Jaroslav Pinkas,     vysokoškolský pedagog, PedF UK
 759. Miroslava Tkadlecová,     odborná asistentka / MENDELU
 760. Kateřina Veselá,     Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 761. Magdaléna Štolcová,     vědecký pracovník/Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
 762. Stephanie Rudwick,     Etnologický ústav AV ČR
 763. Jurjen Duintjer Tebbens,     Ustav Informatiky AV CR, Farmaceuticka fakulta UK
 764. Tereza Horská,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 765. Jana Vinciková,     technik / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 766. Petr Kotlan,     Student, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 767. František Adámek,     Archeolog - Archeologický ústav, Praha; Asistent výzkumu - Ústav dějin umění, Praha
 768. Monika Vrzgulova,     Ustav etnologie a socialnej antropologie SAV, v.v.i.
 769. Michal Charypar,     literární historik, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 770. Simona Lucáková,     Doktorand; Ústav chemických procesů AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 771. Barbora Řepková,     historička umění / Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
 772. Miloš Faltus,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 773. Kateryna Pysanaenko,     Postdoktorand, UEM AV ČR
 774. Renata Kyzlinková,     výzkumný pracovník/ RILSA
 775. Jakub Vonbauer,     Stavbyvedoucí
 776. Veronika Ježková,     Bibliografka / Ústav dějin umění AV ČR
 777. Miroslav Čenský,     vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 778. Robert Mařík,     akademický pracovník/Mendelova univerzita
 779. Barbora Gergelová,     odborná pracovnice/ Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.
 780. Vendula Šlechtová,     Vědecký pracovník/Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 781. Radek Zeman,     programátor, zakladatel portálu Onlineschool.cz
 782. Dana Pokorná,     chemik
 783. Adam Kutálek,     Web Dev
 784. Jana Horecká,     IT specialista / startup
 785. Renata Berkyová,     Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 786. Ondřej Kincl,     student/UK
 787. Klára Tupá,     soukromá osoba
 788. Vlastimil Šlechta,     Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 789. Srdjan Grusanovic, Ph.D.,     Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences
 790. Rhianydd Hallas,     Vědecká pracovnice, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 791. Tereza Prášilová,     Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 792. Tomáš Hoření Samec,     Sociolog, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 793. Hana Šedinová,     latinská medievistka, Filosofický ústav AV ČR
 794. Pavel Horák,     historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 795. Michal Frankl,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 796. Jitka Jindřišková,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 797. Helena Kučerová,     učitelka / FF UK, FIS VŠE, VOŠIS
 798. Luboš Úradníček,     ak. pracovník - docent, MENDELU
 799. Eva Skřivanová,     vědecká pracovnice/Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 800. Nikola Tohma,     historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 801. Jiřina Vejnarová,     ředitelka/Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 802. Svatopluk Herc,     historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 803. Martin Lukáš,     literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 804. Lukáš Kulaviak,     Systémový inženýr / Edhouse, s.r.o.
 805. Radek Machát,     Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
 806. Petr Schink,     Knihovník/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 807. Irena Brányiková,     vědecký pracovník / Ústav chemických procesů
 808. Adéla Provazníková,     lektorka / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 809. Lenka Suchá,     vědecká pracovnice, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 810. Adéla Jůnová Macková,     vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 811. Michael Wögerbauer,     literární historik, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
 812. Vít Patočka,     Student, MU
 813. Jan Chlíbec,     historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
 814. Alan Kádek,     junior researcher / Mikrobiologický ústav AVČR
 815. Anna Řičář Libánská,     doktorandka, Středisko ibero-amerických studií FF UK
 816. Marie Kallischková,     ÚMG, AV ČR
 817. Josef Řičář,     doktorand FHS UK
 818. Petr Sladký,     Odborný výzkumný pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 819. Lucie Veselá,     Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 820. Soňa Knířová,     studentka, ČZU
 821. Libor Jůn,     Archivář, historik a kurátor/Národní muzeum
 822. Vlastimil Beran,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA)
 823. Laura Kuen,     Etnologický ústav AV ČR/Institute of Ethnology CAS
 824. Aneta Plzáková,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 825. Jan Hajič,     Vědecký pracovník, Masarykův ústav a archiv AV ČR / Matematicko-fyzikální fakulta UK
 826. Jiřina Hosáková,     odborná asistentka, Ostravská univerzita
 827. Filip Kadlec,     Fyzikální ústav AV ČR
 828. Adéla Prokopová,     Student VUT
 829. Adam Václav Šedivý,     student FF UK
 830. Brian Panicucci,     Biology Center
 831. Daniela Bartáková,     vědecká pracovnice / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 832. Barbora Menclová,     historička, Institut mezinárodních studií FSV UK
 833. Bořivoj Putna,     Student
 834. Veronika Beranská,     Etnologický ústav AV ČR
 835. Roman Kašparovský,     Lékař, Vojenská nemocnice Brno
 836. Ivana Ebelová,     Katedra pomocných věd historických a archivního studia FFUK
 837. Ondřej Vodička ,     historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 838. Kristýna Drahošová,     IT Technik / Agora Plus
 839. Jana Malínská,     Historička, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 840. Veronika Chalupová,     studentka, Masarykova univerzita
 841. Jan Hálek,     historik, archivář / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 842. Josef Musil,     doktorand / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 843. Soňa Habová,     projektový pracovník / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
 844. Matěj Pokorný,     Student ČVUT
 845. tomas cermak,     Samostaný technik / Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
 846. Petr Pajdla,     Archeolog | Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
 847. Marek Blaho ,     neuvedu
 848. Nataša Kmochová,     archivářka, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 849. Jan Budňák,     odborný asistent, FF MU
 850. Jana Kopecká,     odborný pracovník, AV ČR ÚŽFG Liběchov
 851. Taťána Sulimenko,     odborný pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 852. Markéta Šantrůčková,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 853. Kateřina Vršecká,     vědec. pracovník / Filosofický ústav AV ČR
 854. Alena Kruisová,     vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
 855. Blanka Collis, PhD,     biochemička, projektová manažerka / Ústav organické chemie a biochemie AVČR
 856. Michal Kurz,     historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 857. Tomáš Suk,     Vědecký pracovník, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 858. Elena Filová,     Vědecký pracovník/ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
 859. Josef Šimon,     ředitel / Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 860. Dušan Romportl,     PřF UK
 861. Milan Herout,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha
 862. Karolina Válová,     FF UK
 863. Zdeněk Abrham,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
 864. Eszter Honti,     tlumočnice OSVČ
 865. Jiří Dostálek,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 866. Martina Málková,     Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 867. Petr Halada,     vědecký pracovník/Mikrobiologický ústav AVČR
 868. Jiří Mach,     Provozní ředitel, Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
 869. Alena Černá,     studentka UK
 870. David Novák,     vědecký pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 871. Sylva Höhne,     výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (RILSA)
 872. Michaela Krejčová,     technik výzkumu, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 873. Miroslav Paulíček,     Fakulta sociálních studií OU
 874. Marie-Elizabeth Ducreux ,     Directrice de Recherche Émérite au CNRS, Centre de Recherches Historiques Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales Paris
 875. Tetiana Lukianova,     Ústav termomechaniky AV ČR
 876. Lenka Jungmannová,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 877. Petr Hutla,     Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 878. Hana Skokanová,     výzkumnný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 879. Martin Ďurďovič,     vědecký pracovník / Sociologický ústav AV ČR
 880. Martin Mádl,     historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 881. Zuzana Řezníčková,     projektová specialistka/SOÚ AV ČR v.v.i.
 882. Ladislav Polák,     Vědec, technik/ Geologický ústav, AV ČR
 883. Mgr Iva Martincová PhD,     Populační biolog, European Association of Zoos and Aquaria
 884. Bohuslav Halfar,     akademický pracovník Ekf VŠB - TU Ostrava
 885. Vratislav Horák,     vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 886. Vladimír Ždímal,     vedoucí vědecký pracovník / Ústav chemických procesů AV ČR
 887. Anna Kolářová,     Odborná pracovnice VŠ, Sociologický ústav AV ČR
 888. Mgr. Monika Šugerková,     odborný asistent, Ústav biologie obratlovců AV ČR
 889. Lucie Trlifajová,    
 890. Lucia Kvočáková,     historička umění / Ústav dějin umění AV ČR
 891. Jakub Kapičiak,     vědecký pracovník, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 892. Dana Svobodová,     klasická filoložka, překladatelka (dříve 1. LF UK)
 893. Adam Karas,     1. lékařská fakulta UK
 894. Petr Kubala,     Sociolog, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 895. Terezie Lokšová,     Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 896. RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.,     Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 897. Helena Maršíková,     Provozní restaurace
 898. Šárka Lojdová ,     předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů
 899. Jan Májíček,     projektový koordinátor
 900. Michal Sipos,     researcher/Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences
 901. Marketa Mareckova,     vědecký pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 902. Eva Tůmová,     Administrativní pracovnice / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 903. Jana Nenadalová,     Doktorandka, Masarykova Univerzita
 904. Jan Mařík,     archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 905. Barbora Sojkova,     All Souls College, Oxford, Velka Britanie
 906. Jana Eberle Ružarovská,     Právník ČNB
 907. Tereza Böhmová ,     Odborný pracovník ve zdravotnictví
 908. Martin Weber,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 909. Stanislav Hlaváč,     OSVČ
 910. Adam Horký ,     kurátor, Národní technické muzeum
 911. Alice Koubová,     vědecká pracovnice Filosofický ústav AVČR
 912. David Blažek,     Slovanský ústav AV ČR
 913. Václav Kudrna,     vědecký pracovník, náměstek pro účelovou činnost, Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. Uhříněves
 914. Jiří Šoukal,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 915. Helena Chalupová,     vědecká pracovnice / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 916. Muriel Blaive, PhD,     Universita v Hradci (Rakousko)
 917. Filip Klega ,     Básník
 918. Daniel Baránek,     Historický ústav AV ČR
 919. Markéta Šmolková ,     Archeolog, Archeologický ústav Praha, AVČR
 920. Ondřej Novotný,     doktorand - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Katedra sociologie)
 921. Martin Chytil,     Datový Analytik
 922. Lenka ODSTRČILOVÁ,     Vedoucí pokusné stanice, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i.
 923. Václav Petrbok,     vědecký pracovník Ústavu pro českou literatzuru AV ČR v.v.i., vysokoškolský učitel FF UK
 924. Katarína Demková,     Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvi, v.v.i.
 925. Roman Galovič,     doktorand / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 926. Eva M. Hejzlarová,     akademická pracovnice, FSV UK
 927. Tomáš Strachota,     student
 928. Kamil Holý,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby
 929. Alena Andrlová Fidlerová,     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 930. RNDr. Václav Strnad ,     Důchodce
 931. Jan Obdržálek,     docent, prac. důchodce, MatFyz, UK
 932. Jakub Doležal ,     archivář, konzultant / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, LightComp
 933. Petr Cieslar,     Content maker/popularizátor vědy
 934. Tomáš Vilímek,     historik, Ústav pro soudobé dějiny
 935. Jan Beseda,     Vedoucí Národního centra distančního vzdělávání/Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
 936. Vlasta Dufková,     romanistka, překladatelka / dříve FF UK
 937. Adam Hudek,     Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 938. Hynek Frýdl,     student navazujícího magisterského studia, Filozofická fakulta UK
 939. Nicol Staňková,     doktorandka Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 940. Jakub Stejskal,     vědecký pracovník, Seminář dějin umění, FF MU
 941. Martin Poch,     pracovník ve vzdělávání
 942. Karolína Padělková,     studentka / Filozofická fakulta UK
 943. Veronika Tománková, DiS.,     laborant / Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.
 944. Marie Sýkora,     Zahradní architekt , Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 945. Martin Biskup,     právník / Městský úřad Odry
 946. Marta Harasimowicz,     historička, vysokoškolská pedagožka, doktorandka Filozofické fakulty UK
 947. Petra Slížková,     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 948. Radek Pražan,     vědekcý pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
 949. Kamil Král,     vedoucí odboru ekologie lesa / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 950. Dana Hejnová,     technik, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.,Praha Ruzyně
 951. Zdeněk Volek,     vědecký pracovník, Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.
 952. Hana Hasníková,     vědecký pracovník/ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 953. Lenka Volková,     odborný pracovník, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, Uhříněves
 954. Milan Ďurina ,     Student
 955. Lubomír Čejka,     vedoucí pokusné stanice / VÚRV v.v.i.
 956. Jana Chrpová,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 957. Martinváa Vojtěcho,     vědecký asistent/Výzkumný ústav rostlinné výroby
 958. Jan Konečný,     Student PřF UK
 959. Jan Čuberka,     UPOL
 960. Veronika Jungmannová,     Historický ústav AV ČR
 961. Kateřina Kyšová,     mzdová účetní/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 962. Jan Holík,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 963. Martina Smejkalová,     personalistka, Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 964. Michal Dyčka,     Archeolog, AV ČR
 965. Jitka Hroníková,     Mzdová účetní, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 966. Jana Wollnerová,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 967. Barbara Schmidtová ,     Student, UK
 968. Daniel Soukup,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 969. Kateřina Děcká,     Učitelka
 970. Ladislav Jackson,     proděkan, odborný asistent, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
 971. Jan Zima,     Laboratorní technik / Přírodovědecká fakulta JČU
 972. Juraj Olejňák,     doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 973. Jana Mynářová,     akademický pracovník / FF UK
 974. Kateřina Tomková,     Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 975. Jan Pešán,     VUT
 976. Michal Mrva,     Archeolog / AV ČR
 977. Ondřej Studeník,     Doktorand/Ústav termomechaniky AV ČR,Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 978. Veronika Kosová,     Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 979. Ondřej Tkaczyszyn,     Student, FF UK
 980. Jana Marešoová,     historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 981. Gabriela Blažková,     Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 982. Václav Žák,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 983. Lucie Uhlíková,     etnoložka / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 984. Klára Kalíšková,     Národohospodářský ústav Akademie věd ČR a Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
 985. Jiří Hybler,     Fyzikální ústav AVČR
 986. RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.,     vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
 987. Helena Ulbrechtová,     Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 988. Lubomír Otrusina,     FIT VUT
 989. Dana Motyčková,     odborný pracovník / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 990. Petr Sedláček,     Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 991. Jana Tomšíčková,     Výzkum a vývoj
 992. Jiří Jaroš,     Senátor AS VUT, docen, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 993. Patrik Nop,     Ph.D. student / Mendelova univerzita v Brně
 994. Ludmila Vodičková,     vědecký pracovník, Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i
 995. Pavel Blažek,     Historik filosofie, Filosofický ústav AV ČR
 996. Martin Humpál,     vysokoškolský pedagog, FF UK
 997. Vladimíra Novotná,     vědecká pracovnice
 998. Petr Vodička,     vědecký pracovník/Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 999. Lenka Urbánková,     technik - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1000. Jakub Lojda,     Student PhD, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 1001. Jana Nebesářová,     Vědecký pracovník, Biologické centrum AV ČR
 1002. Lenka Panušková,     vědecká pracovnice/Ústav dějin umění AV ČR
 1003. Zuzana Smékalová,     zástupce vedoucí laboratoře, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
 1004. Martin Vonášek,     Učitel, Gymnázium Hladnov a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 1005. Ondřej Klimeš,     Orientální ústav AV ČR
 1006. Antonín Machálek,     VÚZT, v. v. i.
 1007. Kateřina Vodičková Kepková,     Vědkyně/Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i.
 1008. Taras Ardan,     vědecký pracovník, ÚŽFG, AV ČR
 1009. Veronika Zárubová,     OSVČ
 1010. Ondřej Kolář,     Slezské zemské muzeum
 1011. Vlado Bohdan,     Umělecký fotograf, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
 1012. Olga Prokopová,     vědec/Ústav Termomechaniky AV ČR, v.v.i.
 1013. Barbora Veselá ,     Cerebrum - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
 1014. Janis Brucha,     Student - MU
 1015. Josef Středula,     předseda ČMKOS
 1016. Vlasta Mádlová,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1017. Ľubica Kobová,     Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 1018. Petr Tarkowski,     vědecký pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1019. Martina Katolická ,     ra asistentka
 1020. Erika Frydrýšková ,     Zdravotní sestra Středomoravská a s Nemocnice AGEL Přerov, Dvořákova 75, 75152, Přerov
 1021. Lucie Merhautová,     vědecká pracovnice / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 1022. Juraj Kyselica,     vědecký pracovník, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 1023. Vasileios Prodromou,     ZO OS KOVO SKF Chodov
 1024. Pavlína Věchtová,     vědecký pracovník, Přírodověděcká fakulta JU
 1025. Roman Berezhanskyy,     student / gymnázium
 1026. RNDr. Věra Kůrková, DrSc.,     Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
 1027. Simona Kocová,     Zdravotní sestra / Stodská nemocnice
 1028. Stanislav Mikeš,     vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 1029. Petra Zabloudilová,     výzkumný pracovník / VÚZT, v. v. i.
 1030. Jiří Dynda,     vědecký pracovník, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
 1031. RADEK KLABAN,     Promítač kino Strakonice
 1032. Martin Vostal ,     Zdravotnický záchranář
 1033. Petr Veselý ,     Důchodce
 1034. Kateřina Schindlerová,     computer science
 1035. Adéla Rádková,     FF UK
 1036. Jiří Němec,     OSVČ
 1037. Martin Kuna,     archeolog, Archeologický ústav AV ČR v Praze
 1038. Jiří Černý,     Specialista na světelnou mikroskopii / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
 1039. Josef Radil,    
 1040. Jan Vybíral ,     Matematik/FJFI ČVUT
 1041. Robert Kolár,     literární vědec / Ústav pro českou literaturu AV ČR
 1042. Dagmar Dreslerová,     archeolog/Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
 1043. Eva Tereza Veselá,     Radiologická asistentka, Fakultní nemocnice Plzeň
 1044. Barbora Veselá ,     Cerebrum - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
 1045. Pavel Hejda,     vedoucí vědecký pracovník, Geofyzikální ústav AV ČR
 1046. Julie Šulcová ,     inspektorka BOZP OS, archeoložka, Odborový svaz pracovníků kultury
 1047. Eva Kunzová,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1048. Tereza Soldátová,     FF UK
 1049. Ivo Dušek,     starobní důchodce
 1050. Barbora Blažková ,     Zdravotnik
 1051. Jan Vlk,     Vědecký pracovník, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 1052. Dušan Krajči ,     důchodce
 1053. Jaroslav Svátek,     Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 1054. Dagmar Hájková,     historička/Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 1055. Veronika Večeřová,     doktorandka / Filozofická fakulta UK
 1056. Vítek Prokop,     student politologie/Filozofická fakulta ZČU
 1057. Dana Dvořáčková ,     Historička, Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 1058. Jan Gojda,     Docent, 3.lekarska fakulta Univerzity Karlovy
 1059. Marie Oravcová,     Důchodce
 1060. Iveta Krejčířová,     Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 1061. Klára Tauerová,     PODNIKATEL
 1062. Jana Woffova,     Administrativní pracovník/odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
 1063. Tomáš Vokoun,     úředník
 1064. Miroslava Jordánová ,     Fyzioterapeut
 1065. Jana Juhásová,     Vědecký pracovník - Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky AV ČR, v.v.i. Liběchov
 1066. Hana Kudličková,     Všeobecná sestra, Domov pro seniory, Věstonická p.o., Vestonická 1, Brno
 1067. Tereza Havelková,     humanitní vědkyně, vysokoškolská pedagožka, FF UK
 1068. Eva Vinická ,     Nemocnice Děčín
 1069. Aleš Červenka,     Datový skladník
 1070. Jan Šílený,     vědecký pracovník, Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
 1071. Martin Mikuláš,     Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 1072. Ivana Raimanová,     vědecký pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1073. Radim Ryška,     ředitel, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
 1074. Jiří Škárek ,     Záchranář, ZZSJMK
 1075. Radmila Poulová,     porodní asistentka
 1076. Oto Polouček ,     etnolog / Filozofická fakulta MU
 1077. Zvonikova Eva,     Zdravotní sestra
 1078. Tereza Novotná,     asistentka, Právnická fakulta, MU
 1079. Tereza Patrmanová,     PhD studentka / Výzkumný ústav rostlinné výroby, UK
 1080. Antonín Hořčica,     doktorand/ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 1081. Daniela Pátková ,     Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i.
 1082. Jakub Čapek,     VŠ pedagog, FFUK Praha
 1083. Milan Smrž,     CEO Eurosolar
 1084. Milan Zajíček,     Ústav teorie informace a automatizace, v.v.i. AV ČR
 1085. Ing. Petr Januš,     Protection relay engineer / ABB
 1086. Jan Altman,     Vědecký pracovník/Botanický ústav AV ČR
 1087. Petr Baierl ,     Předseda výboru Vysokoškolský odborový svaz VOS, ZČU
 1088. Hana Tůmová,     Učitelka, Gymnázium a střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5
 1089. Štefan Juhás,     vědecký pracovník / Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky AV ČR, v.v.i.
 1090. Adéla Ottová,     Projektová manažerka, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 1091. Emilie Nosková,     Stř. učitel v v.
 1092. Jan Heyda,     Odborný asistent / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 1093. Zuzana Netolická,     Všeobecná sestra, nemocnice s.s.
 1094. Ivan Wichterle,     Emeritní pracovník, Ústav chemických procesů
 1095. Monika Botoš ,     Zdravotní sestra Nemocnice Havířov
 1096. Mária Reissausová,     Pracovník v soc. službách
 1097. Gabriela Synková,     Všeobecná sestra
 1098. Iveta Kirchová,     Zdravotní sestra/Dětské centrum, K.V.
 1099. Andrea Drexlerová,     Všeobecné sestra nemocnice Opava
 1100. Lubomír Francl ,     místopředseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
 1101. Marie Zeyvalová ,     Pečovatelka, Domov U Anežky, Benátky nad Jizerou
 1102. Luboš Pomajbík,     předseda Odborového svazu dopravy
 1103. Jan Gruber,     IT administrator / O2
 1104. Radka Kozáková,     Paleobotanička, Archeologicky ústav AVČR, Praha, v.v.i.
 1105. Matěj Čermák,     Produkční
 1106. Lada Cinegrová ,     Hygienik / Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
 1107. Markéta Marková ,     Zdravotní sestra
 1108. Nikola Koštová,     archeoložka / Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i.
 1109. Eva Plotěná ,     Nemocnice Vyškov p.o.
 1110. Igor Sedlár,     vědecký pracovník / Ústav informatiky AV ČR
 1111. Petr Šafařík,     redaktor odborného časopisu, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 1112. Vladimíra kaňková,     všeobecná sestra
 1113. Hana Lisa ,     Zdravotní sestra
 1114. PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.,     vědecký pracovník, Orientální ústav AV ČR, v.v.i.
 1115. Vít Přibylík,     Řidič vozidla Zdravotnické záchranné služby
 1116. Claire Madl,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 1117. Alena Vodáková,     doktorandka, Středisko ibero-amerických studií FF UK
 1118. Soňa Wojnarová,     Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - doktorand (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
 1119. doc. Mgr. et. Mgr. MARCIN Filipowicz, Ph.D.,     Univerzita Hradec Králové
 1120. Otakar Šída,     vědecký pracovník, Národní muzeum
 1121. Soňa Janáková ,     Zdravotní sestra, Vojenská nemocnice Brno
 1122. Petra Melichar,     Slovanský ústav AVČR
 1123. Monika Matoušková,     Archeolog - doktorand / Universita Karlova
 1124. Blanka Steinbauerová,     Všeobecná sestra/PLDD
 1125. Ivo Kužel,     OS KOVO
 1126. Tomáš Valášek,     Odborový svaz KOVO
 1127. Lenka Spurná ,     Vseob.sestra
 1128. Jan Šusta ,     Zdravotnický záchranář/Nemocnice České Budějovice a.s.
 1129. Gabriela Kiliánová,     emeritná pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava
 1130. Petr Urban, PhD,     Vedoucí vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
 1131. Vítězslav Sommer,     Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 1132. Adam Kabela,     Matematik, ZČU
 1133. Jiří Pinkas,     vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 1134. Tomáš Bláha,     Programátor / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 1135. Tereza Cloughesy,     Učitelka/Česky klub Zürich
 1136. Jiří Jílek,     předseda, Odborový svaz hasičů
 1137. Petr Jahelka,     1.místopředseda OS hasičů
 1138. Petr Ondrejkovič,     vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 1139. Jana Hnyková ,     OSZSP ČR místopředsedkyně
 1140. Dominik Kulcsár ,     Doktorand / Filozofický ústav SAV
 1141. Ondřej Kubů,     PhD student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
 1142. Eliška Šolcová,     doktorandka/ Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK
 1143. Mgr. Roman Kucsa ,     Učitel ZŠ
 1144. Miloslava Štípková,     výzkumný pracovník VÚŽV
 1145. David Houška,     ASIC/FPGA Engineer, Honeywell
 1146. Petr Papoušek,     hasič/Hasičský záchranný sbor
 1147. Gabriela Kiliánová,     emeritná pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava
 1148. Andrea Eisenreichová,     Doktorand, AV ČR, UK
 1149. Balázs Komoróczy,     archeolog/Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 1150. Ivan Šimko,     postdoktorant, Akademie věd ČR
 1151. Václava Radějová,     personalista/ Odborový svaz KOVO
 1152. Jiří Hošna,     velitel stanice, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 1153. Jan Říčný,     vědecký pracovník/Národní ústav duševního zdraví
 1154. Božana Niševa,     Vědecká pracovnice, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 1155. Martin Marek ,     Thermo Fisher Scientific Brno
 1156. Aleksandra Holubowicz,     FF UK
 1157. Lukáš Vydra,     Informatik
 1158. Marianna Placáková,     historička umění / Akademie výtvarných umění v Praze
 1159. Pavel Soukup,     historik, Filosofický ústav AV ČR
 1160. Rudolf Kučera,     Historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
 1161. Petr Pelech ,     Vědecký pracovník, Matematicko-fyzikální fakulta UK
 1162. Tomáš Petříček,     Progresivní analytické centrum o.p.s.
 1163. Jakub Mikulecký,     Slovanský ústav AV ČR
 1164. Pavel Čermák,     ředitel - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 1165. Petr Michálek,     vědec/Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 1166. Jan Ševců ,     Fyzioterapeut
 1167. Roman Citterberg ,     Informatik / Nemocnice Znojmo
 1168. Miloslav Záviš ,     Hasičský záchranný sbor Moravskoslezskeho kraje, hasič technik strojní služba
 1169. Miroslav Olšovský ,     Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 1170. Hana Fruhwirtová,     Redaktorka
 1171. Vojtěch Tláskal,     Postdoc, Ústav půdní biologie a biogeochemie AV ČR
 1172. Vohnout Zdeněk ,     MMN a. s. Jilemnice - radiologický asistent
 1173. Martin Fellner,     Profesor, Univerzita Palackého v Olomouci
 1174. Karolína Lochman Strnadová,     Univerzita Karlova
 1175. Miroslav Drozen,     IT Analytik / Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 1176. Jakub Kašpar,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1177. Petr Hušák,     fyzioterapeut Nemocnice Č.Budějovice
 1178. Pavel Kreisinger,     odborná asistent / Katedra historie FF UP Olomouc
 1179. Jan Sykora,     Vědecký pracovník/Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 1180. Jan Klimeš,     výzkumný pracovník, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR
 1181. Leona Kaprálková,     Production Planner/Monroe Czechia
 1182. Vojtěch Abraham,     vědecký pracovník / Univerzita Karlova
 1183. Karel Kleveta,     Minerva Boskovice
 1184. Francisco javier Cruz,     Technik Kvality/ Hella Autotechnik Nova s.r.o.
 1185. Pavla Gkantzios Drápelová,     Slovanský ústav AV ČR
 1186. Petra Poncarová,     Doktorandka / Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK
 1187. Jakub Štětka ,     Záchranář ZZSHMP
 1188. Gabriel Chiurtu ,    
 1189. Pavel Fichna,     předseda ZO OS KOVO Ostravská huť -Servis
 1190. Barbora Vošlajerová,     vědecká pracovnice, popularizátorka, ÚŽFG AV ČR v.v.i.
 1191. Vladimír Čapka,     Koordinátor výroby / Ivep a.s.
 1192. Dušan Gabriel,     vědecký pracovník/ Ústav termomechaniky AV ČR
 1193. Miloš Mitáš,     Předseda ZO OS KOVO při Schneider Electric a.s.
 1194. Monika Sechovcová ,     doktorandka ÚČLK, FF UK
 1195. Lukáš Moravec,     Projektový manažer, dotace EU a standardizace v oblasti bezpečnosti,osvč
 1196. Jan Danihelka,     Důchodce
 1197. Martin Malý,     Research Fellow, University of Southampton, Velká Británie
 1198. Robin Kastner ,     Hasič, Hasičský záchranný sbor
 1199. Linda Sokačová,     socioložka
 1200. Zdeněk Baláž ,     Nemocnice sanitář
 1201. Kryštof Horák,     Masarykova univerzita
 1202. Richard Pánek,     PhD student VUT
 1203. Jakub Hlobil ,     Instalatér se zájmem o vědu a amatérský astronom
 1204. Katarína Kaffková,     Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1205. Hynek Řeháček ,     AV ČR, VŠCHT
 1206. Josef Vošmik,     Doktorand FHS UK
 1207. Tomáš Janík,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; PřF UK
 1208. Lucie Herman,     Zdravotni sestra
 1209. Lenka Kašparovská,     Ph.D studentka, FF UK
 1210. Alexandra Hrušovská,     Předsedkyně ZO OS KOVO Monroe
 1211. Jan Gebauer,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno
 1212. Karolína Ježková,     odborná pracovnice, Sociologický ústav AV ČR
 1213. Zdeněk Wasserbauer,     kontrolór
 1214. Petr Šťastný,     Datový analytik
 1215. Iva Dodevska,     Univerzita Karlova
 1216. Jakub Vavroš,     místostarosta
 1217. Valerie Filipová ,     Všeobecná sestra
 1218. Radka Sokolová,     Místopředsedkyně / Českomoravská konfederace odborových svazů
 1219. Terézia Futóová,     FGU AV ČR
 1220. Zuzana Kvíčalová,     Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
 1221. Jakub Machek,     vysokoškolský učitel, Metropolitní univerzita Praha
 1222. Gabriela Hlobilová ,     Zdravotní sestra
 1223. Michaela Englmaierová,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 1224. Petr Waclawik,     vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
 1225. Petr Vykydal,     předseda ZO OS KOVO Czech Blades
 1226. Ing. Jan Bredl,     Výrobní ředitel / Metalurgie Rumburk s.r.o.
 1227. Petr Kudroň,     Referent OTK
 1228. Tereza Dědinová,     Odborná asistentka, Masarykova univerzita
 1229. Šárka Mauricová,     vedoucí nákupu/Metalurgie Rumburk
 1230. Martin Bouda,     vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
 1231. Ondřej Podrazký,     Všdecký pracovník, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 1232. Katerina Machulova,     Masarykova Univerzita
 1233. Dušan Papcun,     Technik IT / IKEM
 1234. Monika Šrámková,     asistentka, Českomoravská konfederace odborových svazů
 1235. Jan Běloubek,     technické odd/ Metalurgie s.r.o. Rumburk
 1236. Petr Vodička,     chemik / Ústav chemických procesů AV ČR
 1237. Hana Blažková,     doktorandka, Filozofická fakulta UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR
 1238. Kateřina Sedlická,     etnoložka, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 1239. Oldřich Tomášek,     vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 1240. Christoph Allolio,     odborný asistent / Matematický ústav UK
 1241. Petr Kratochvíl,     Seniorní výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů
 1242. Ivan Burzala,     elektrikář
 1243. Jindřich Vodrážka,     IT specialista / Ústav Formální a Aplikované Lingvistiky MFF UK
 1244. Vlasta Špilauerová,     porodní asistentka Nemocnice České Budějovice a.s.
 1245. Miroslav Vašík,     Doktorand, Ústav českých dějin, FF UK
 1246. Slavomír Horák,     Fakulta sociálních věd University Karlovy
 1247. Věra Šlechtová,     Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 1248. Siarhei Samusevich,     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 1249. Jakub Štětka ,     Záchranář ZZSHMP
 1250. Roar Lishaugen,     Lecturer of Czech Studies, Stockholm University, Sweden
 1251. Karel Hlaváček,     Ostravská univerzita
 1252. Šárka Homfray,     2. místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací
 1253. Miroslav Luczka,     sociální pracovník ÚMČ Praha 7
 1254. Martin Klečacký,     historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1255. Noemi Kosourová ,     Presbyterka Starokatolické církve
 1256. Petra Dohnalová,     Památkář / Národní památkový ústav
 1257. Lukáš Karas,     Terapeut
 1258. Jan David Reitschläger ,     Pracovník ochrany přírody a krajiny, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 1259. Ing. Mgr. Irena Melounova,     Pruvodkyne osvc
 1260. Martin Caletka,     Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1261. Ondřej Schmid,     student / Filozofická fakulta UK
 1262. Kateřina Kočí,     Vysoká škola ekonomická v Praze
 1263. Tora Hedin,     Associate professor, Stockholm University, Sweden
 1264. Miriam Dzuráková,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
 1265. Jan Blažek,    
 1266. Irene Elmerot,     Stockholm University, Švédsko
 1267. Flor De Amor,    
 1268. Michal Spevak,     Důchodce
 1269. Martin Dvořák,     Student FIT ČVUT
 1270. Jan Škrob,     básník
 1271. Martin Škabraha,     editor/AVU
 1272. Ivana Vaňoučková ,     Odborný referent statni spravy/KHS Stc. Kraje
 1273. Jana Martišková,     Zdravotní sestra, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno
 1274. Šimon Kotmel,     Podnikatel
 1275. Radmila Zavadilová ,     Zdravotní sestra
 1276. Matej Tomes,     Doktorsky student/ Ustav fyziky plazmatu AV CR
 1277. Jana Nováková,     invalidní důchodce
 1278. Barbora Petráčková,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
 1279. Martin Sýkora,     Vedoucí RP OS KOVO Ostrava
 1280. Kateřina Dvořáková,     Dělník
 1281. Ondřej Císař,     sociolog, UK a AV ČR
 1282. Patty Kostkova ,     Professor/ University College London
 1283. Jiří Holba,     emeritní pracovník Orientálního ústavu AV ČR
 1284. Viera Fischerová,     Odborný rada
 1285. Slavka Matousova,     kastelánka/ Národní památkový ustav
 1286. Ondřej Matějka,     odborný asistent Fakulta sociálních věd UK
 1287. Lubomír Kopecký,     mikroskopie a fázová analýza/Fakulta stvební ČVUT
 1288. Lubomír Kopecký,     mikroskopie a fázová analýza/Fakulta stvební ČVUT
 1289. Kristián Buryš,     Student UK
 1290. Manuela Haug,     Psycholožka
 1291. Pavla Vaňková ,     Technik, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 1292. Zdenka Milotová ,     Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
 1293. Igor Indruch,     OSVČ
 1294. Jakub Otčenášek ,     Lektor, VŠE
 1295. Gabriela Vyskočilová,     Výzkumnice, MU
 1296. Milan Studený,     matematik, ÚTIA v.v.i. AV ČR
 1297. Přemysl Mácha,     výzkumník, Etnologický ústav AV ČR
 1298. Miluše Holečková,     Vedoucí skladu
 1299. Jan Klobás,    
 1300. Hana Janeckova,     Akademie výtvarných umění v Praze
 1301. Antonín Doležal,     úředník samosprávy
 1302. Petr Pavlík,     Univerzita Karlova
 1303. Jaroslava Matičková,     Odborný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1304. michaela efrati,     studentka FFUK
 1305. Lucie Jiříčková,     Městská policie Česká Lípa
 1306. Hana Matoušová,     Datová analytička
 1307. Jiří Šíma,     vědecký pracovník / Ústav informatiky AV ČR
 1308. Gwendolyn Albert,     aktivistka za lidská práva
 1309. Monika Myslíková,     referetka, Městský úřad Trmice
 1310. Věra Kuchařová,     důchodkyně, dříve Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 1311. Bohumír Stehlík ,     Pedagog, klavirista / JAMU Brno
 1312. Klára Červená,     finanční prácovník, ÚP ČR
 1313. Pavel Tóth,     správce IT, ÚP
 1314. Jiří Bozděch,     Laser a CNC programátor
 1315. Jiří Augustin Čepelák,     PhD student / Katolická teologická fakulta
 1316. Sára Pokorná,     Lektor/UK
 1317. Jiří Novotný,     vědecký pracovník, MFF UK
 1318. Ondřej Ševeček,     ředitel, vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
 1319. Eva Vlastníková,     občanský zaměstnanec MěÚ Česká Lípa
 1320. Paul Keil,     Etnologický ústav, AV ČR
 1321. Zuzana Singh Kvapilová,     knihovník / Knihovna Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 1322. Jakub Češka,     Strážník Městské Policie
 1323. Hana Zedníková,     úředník / Finanční úřad pro Ústecký kraj
 1324. Zuzana Sargova,     všeobecná sestra
 1325. Michaela Vyležíková,     Školitelka ve vzdělávání
 1326. František Kotmel ,     Učitel
 1327. Pavel Žďárský,     religionista a filosof, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 1328. Stanislav Pařez,     vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR
 1329. Václav Gvoždík,     Vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 1330. Vladimír Svoboda,     vědecký pracovník Filosofický ústav AV ČR
 1331. Pavel Boháček,     vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR
 1332. Jiří Vomlel,     vědec, ÚTIA AV ČR
 1333. Barbara Oudová Holcátová ,     FF UK
 1334. Jakub Štofaník,     Historik, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1335. Václava Škvorová,     důchodkyně, dříve odborná knihovnice, Geologický ústav AV ČR
 1336. Michal Belusky,     Manažer transferu znalostí / Středisko společných činností AV ČR - SSČ AV ČR, v.v.i.
 1337. Pavlína Schultzová,     Výzkumná pracovnice / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 1338. Monika Vomelová,     ÚFM AV ČR
 1339. David Honek,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 1340. Radim Beránek,     vedec / Universität Ulm
 1341. Eva Vrbová,     hlavní účetní/Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 1342. Jakub Jauernig,     FLÚ AV ČR
 1343. Lukáš Holík,     akademický procavník, docent, Vysoké učení technické v Brně
 1344. Jiří Hoppe,     historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 1345. Anibal Garcia Arregui,     Researcher, Etnologický ústav AV ČR/Institute of Ethnology CAS
 1346. Miroslava Trchová,     doc. RNDr. DSc., vědecká pacovnice, VŠCHT
 1347. Martina Klicperova,     Psycholog / Psychologický ústav AVČR
 1348. Luboš Bidrman,     Předseda ZO OS KOVO
 1349. Aleš Zbořil,     Výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1350. Tomáš Balý,     slévač/ Ronal CR s.r.o
 1351. Dagmar Frančíková,     Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 1352. Hana Řebíčková,     ,
 1353. František Grézl,     Vysoké Učení Technické v Brně
 1354. Juraj Hvorecký,     vědecký pracovník Filosofický ústav AV ČR
 1355. Martin Šachar Elis,     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 1356. Soňa Nováková,     odborný asistent / FFUK
 1357. Marianna Szczygielska,     Postdoc / Etnologický ústav AV ČR
 1358. Mgr. Anna Jelínková,     pedagog/ZŠ Jablůnka
 1359. Jitka Hlaváčová,     asistentka, Energom projekty a.s.
 1360. Michaela Jungová,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby
 1361. Jakub Málek,     Česká zemědělská univerzita v Praze
 1362. Petr Kužel,     vědecký pracovník/ Filosofický ústav AV
 1363. Ondřej Svoboda,     Student / Vysoká škola báňská, Ostrava
 1364. Matouš Horčička,     doktorand / FF UK
 1365. Jiri Pittner,     vedecky pracovnik Ustavu fyzikalni chemie J. Heyrovskeho AVCR
 1366. Daniela Wache,     všeobecná zdravotní sestra
 1367. David Šrott,     Odborový svaz KOVO
 1368. Jan Urbánek,     student chemie / Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
 1369. Pavla Dedeciusová,     knihovnice Slovanský ústav AV ČR
 1370. Marta Martinová,     Ředitelka A2, o.p.s.
 1371. Radek Khol,     zamestnanec mez.organizace; EU
 1372. Lucie Voudalas,     Soc.pracovnik
 1373. Karel Segeth,     vědecký pracovník, Matematický ústav AV ČR
 1374. Lucie Lamačová,     UPOL
 1375. Martin Janák,     Učitel, Gymnázium Rájec-Jestřebí
 1376. Andre Thiemann,     Ethnologist/Anthropologist at the AV ČR
 1377. Bohumil Trunda,     chemik, FZU AV ČR
 1378. Petr Rachunek,     Koordinátor participace a strategie Městská část Praha 1
 1379. Martina Krošová,     projektová manažerka/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 1380. Jan Kočí,     výzkumný pracovník, Ostravská univerzita
 1381. Tereza Šindelářová,     Ústav fyziky atmosféry AVČR
 1382. Bohumíra Jehličková,     administrátorka vědy/ t.č. nezaměstnaná
 1383. Martin Jemelka,     vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1384. Jiří Souček,     Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 1385. Aurika Bugaeva,    
 1386. Jonáš Starý,     Student
 1387. Karel Jirásek,     pedagog FF UK
 1388. Roman Šolc,     odborný asistent, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 1389. Daria Andreeva,     Studentka
 1390. Libor Běhounek,     výzkumný pracovník / Ostravská univerzita
 1391. Duc Vu,     Fyzioterapeut
 1392. Michal Křížek,     vedoucí vědecký pracovník, Matematický ústav AV ČR
 1393. Věra Králová,     Ověřovatel dávek SSP a PP / Úřad práce ČR
 1394. Dana Novotná,     památkář, Národní památkovýústav
 1395. Jana Holická,     Účetní-důchodce
 1396. Jakub Šveda,     zástupce ředitele SŠ
 1397. Petr Kučera,     datový analytik / Centrum pro společenské otázky - SPOT, z. s.
 1398. Jaroslava Heubusch Novotná ,     důchodce upůvodně,ucitelka
 1399. Pavla Štěpánková,     výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1400. Ondrej Skovajsa,     FF UK
 1401. Hubert Horský,     ostraha
 1402. Ivana Vašíčková,     Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1403. Helena Svobodová,     důchodce/individuální člen ČMOS PŠ
 1404. Martina Mazancová ,     studentka ČVUT
 1405. Markéta Devátá,     vědecká pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 1406. Michal Tuček,     Analytik trhu práce/Úřad práce ČR
 1407. Vlastimil Vomela,     údržbář elektro
 1408. Petra Stankovska,     jazykovědkyně/ Slovanský ústav AV ČR
 1409. Adéla Šimková,     doktorandka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 1410. Marcel Černý,     vědecký pracovník/Slovanský ústav AV ČR - vysokoškolský pedagog/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 1411. Tomáš Tichý,     Vědecký asistent, Ústav organické chemie a biochemie AV CR
 1412. Barbora Kobosilová,     Technička výzkumu, Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1413. Matej Lexa,     bioinformatik, MU Brno
 1414. Matyáš Havrda,     historik filosofie / Filosofický ústav AV ČR
 1415. Zuzana Silagiová,     vědecká pracovnice, Filosofický ústav AV ČR
 1416. Rostislav Neidhardt,     Technolog/Metalurgie Rumburk
 1417. David Vondráček,     Vědecký pracovník, Ústav dějin umění AV ČR
 1418. Miroslav Bárta,     vedoucí vědecký pracovník - zástupce ředitele / Astronomický ústav AV ČR
 1419. Petr Pavlínek,     Profesor / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 1420. Jaroslav Dudík,     vědecký pracovník / Astronomický Ústav AV ČR, v.v.i.
 1421. lucie valentinová,     religionistka / univerzita pardubice
 1422. Róbert Jáger,     státní zaměstnanec
 1423. Eva Hanzíková,     referent / finanční správa
 1424. Tomáš Knotek,     Doktorand, Ústav experimentální medicíny AV ČR
 1425. Tomáš Mann,     v důchodu
 1426. Alois Mačák,     Doktorand UP
 1427. Kristýna Molnárová ,     studentka PřF UK
 1428. Anna Gueudin,     Manazer vyberovych rizeni
 1429. Jan Stehlík,     PřF UP
 1430. Veronika Jičínská,     FF UJEP
 1431. Matěj Vlk,     student
 1432. Alan Liška,     chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 1433. Nikola Mrázová,     Student VŠTE České Budějovice
 1434. Ing. Jaroslav Klomfar,     výzkumný pracovník, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i
 1435. Anna Gueudin,     Manazer vyberovych rizeni
 1436. Míla O'Sullivan,     výzkumná pracovnice, Ústav mezinárodních vztahů
 1437. Jonáš Bartoň ,     student/ČVUT
 1438. Meenakshi N Ambujam,     Research Fellow, Oriental Institute, Czech Academy of Sciences
 1439. Pavla švarcová,     Medicinsky reprezentant
 1440. Michal Kejak,     vedecky pracovnik/Narodohospodarsky ustav AV CR
 1441. Jiří Kaňka,     v. v. i., AV ČR
 1442. Petr Savický,     vědecký pracovník / Ústav Informatiky AV ČR
 1443. Jiri Kvacek,     Paleontolog / Národní muzeum
 1444. Luboš Velek,     vědecký pracovník / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 1445. Ivana Noble,     Profesorka UK
 1446. Václav Ráliš,     Chemik, Věžník, PhD student / Univerzita Karlova
 1447. Michal Daněk,     biolog / Ústav experimentální botaniky AV ČR
 1448. Nika pham,     Živnostník
 1449. Jana Voděrová ,     Učitelka ZŠ
 1450. Kristýna Králová,     redaktorka, korektorka/UK, CKAIT
 1451. Anežka Matěnová,     Začínající doktorand / Univerzita Karlova
 1452. Kráska Klokocnikova ,     Zdravotník
 1453. Nelly Kalinová,     Psycholog/VFN a 1.LF UK
 1454. Jan Codl,     koordinační pracovník Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 1455. Mgr. Pavel Vavřík,     středoškolský učitel
 1456. Zdeněk Mikel,     důchodceú Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
 1457. Pavel Janýr,     živnostník
 1458. Jarmila Janýrová,     učitelka na ZŠ
 1459. Žofie Pimperová,     studentka
 1460. Zdeněk Brom ,     Sanitář nemocnice České Budějovice
 1461. Karel Střelec,     odborný asistent / Ostravská univerzita
 1462. Jiří Hotovec,     Programátor / ČZU
 1463. Ing. Michal Jaroš,     OSVČ, Project Manager
 1464. Ludmila Kohutová,     architektka
 1465. Rostislav Salamon,     učitel Slezské gymnázium Opava, Zámecký okruh 29
 1466. Jana Salamonová,     učitelka Základní škola Opava, Boženy Němcové 2
 1467. Daniel Chalupecký,     IT specialista
 1468. RNDr. Pavel Nezbeda,     bioanalytik, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
 1469. Michal Košelja ,     Výzkumný ústav progresivních technologií, z.ú.
 1470. Kieran O'Mahony,     Research Associate / Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences
 1471. Šárka Lupečková,     učitelka Základní umělecké školy Rýmařov
 1472. Jakub Poruba,     Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
 1473. Jiri kvacek,     Paleontolog národní muzeum
 1474. Mgr. Růžena Matěnová ,     učitelka ZŠ
 1475. Petr Duchek,     Západočeská univerzita v Plzni
 1476. Helena Switalská,    
 1477. Jiří Pavlovský ,     programátor
 1478. Jan Šimek,     Student/ Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové
 1479. Pavel Kořínek,    
 1480. Jakub Polák,     Účetní
 1481. David Teichmann ,     SVHZ
 1482. Daniel Hladký,     Vědecko-výzkumný pracovník / ČHMÚ
 1483. Adam Knirsch,     student / University of Nottingham
 1484. Marta Černá,     důchodce
 1485. Libor HRANČÍK,     Technik
 1486. Jan Bubik,     svářeč a speciální pracovník, Ulefoss Skap
 1487. Jan M. Swart,     Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 1488. Hubert Schwarz,     Projektant a OSVČ.
 1489. Anna Juřicová,     Výzkumný pracovník, VÚMOP
 1490. Jiří Dobrylovský,     Vysokoškolský pedagog / Vysoká škola ekonomie a managementu
 1491. Kristián Marián Mařík ,     FJFI, student FPTF
 1492. David Franta,     Západočeská univerzita v Plzni
 1493. Veronika Pilařová,     UK
 1494. Jiřina Hanáková,     důchodkyně, účetní ve samosprávě
 1495. Jiří Sirůček,     doktorand
 1496. Ing. Jitka Kubíková ,     Účetní
 1497. Daniel Čermák,     sociolog/Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 1498. Petra Hapalová ,    
 1499. Martin Havlík,     Ústav pro jazyk český, AV ČR
 1500. doc. Dr. Miloš Kodejška, CSc.,     docent FP Západočeské univerzity v Plzni
 1501. Ing. Heczko Radek,     Reditel spolecnosti Jewa
 1502. Karel konečný,     nýnější operátor VZV.
 1503. Jaroslav Stárek,     starobní důchodce
 1504. Slavomír Hurta,     Starobní důchodce
 1505. Jan Čeřovský,     Programátor
 1506. Hana Buddeus,     Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
 1507. Svatava Olbrechtová,     Učitelka SŠ/ Mendelova střední škola Nový Jičín
 1508. Tomáš Erban,     Vědecký pracovník - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 1509. Pavel Sarga,     Student ČVUT
 1510. Petra Brandejsová Tomsová,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i
 1511. Lukáš Zumr,     Stavbyvedoucí
 1512. Kateřina Zumrová,     Úřednice
 1513. Bc. Pavel Bednář,     předseda Odborový svaz státních orgánů a organizací
 1514. Jan Votýpka,     docent PřF UK, vědecký pracovník BC AVČR
 1515. Kateřina Zumrová,     Úřednice
 1516. Pavel Šamonil,     Vědecký pracovník, VÚKOZ
 1517. Magdalena Grešová,     studentka/ Filozofická fakulta MU
 1518. Eliška Nosková,     Student Filozofické fakulty UK
 1519. Hana Konvickova,     Odborny pracovnik, Biologicke centrum AV CR
 1520. Daniela Šnapková,     student
 1521. Pavel Sialini,     vědecký pracovník / VŠCHT
 1522. Monika Šťastná ,     Vychovatelka
 1523. Jiří Homoláč ,     vědecký pracovník, Ústav pro jazyk český AV ČR
 1524. Šimon Trlifaj,     Central European University
 1525. Aleksej Gaj,     student, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), ČVUT
 1526. Ondřej Králík,     vědec na volné noze
 1527. Anna Fassatiová ,     v penzi - Muzeum umení a designu Benešov
 1528. Martin Konvička,     BC AV ČR, neasi?
 1529. Lenka Sadílková,     poradce/Úřad práce ČR
 1530. Jindřiška Filipová,     mzdová účetní, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,v.v.i.
 1531. Drahomíra Litomerická J.S.Koziny 1337 Tachov,     důchodce
 1532. Vladislav Knoll,     vědecký pracovník, Slovanský ústav Akademie věd České republiky
 1533. Vlastislav Klein,     inspektor ČOI
 1534. Beata Majdišová,     Koordinátor EU projektů, SKÚ
 1535. Tomáš Palla,     právník / Českomoravské konfederace odborových svazů
 1536. Bohumil Čáp,     odborář
 1537. Michaela Toiflová,     odborný referent/ Krajský úřad Středočeského kraje
 1538. Jiří Klepáč,     asistent sociálního dialogu/Českomoravská konfederace odborových svazů
 1539. Ing. Dana Cerhanová, Ph.D.,     Tajemnice sekretariátu, Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu
 1540. Lýdie Kárníková,     doktorandka a výzkumná pracovnice, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 1541. Zdeněk Sloboda,     akademický pracovník, FF UK a FF UP
 1542. Petr Šulc,     Ćeskomoravská konfederace odborových svazů
 1543. Iveta Levá,     sociální pracovník
 1544. Joanna Olszówka,     J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry CAS
 1545. Jakub Zlatník,     Student/Vysoká Škola Chemicko-Tachnologická
 1546. Kateřina Minhová Macounová,     vědec, předseda OO, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i
 1547. Petr Siska,     OSVC
 1548. Martin Hromek,     překladatel
 1549. Zbyněk Moravec,     bezpečnostní technik OSVČ
 1550. Petr Pilát,     Revizní technik elektrických zařízení/ Liberty Ostrava a.s.
 1551. Jiří Vinopal,     Filozofická fakulta UK
 1552. Jiřina Jandourková,     referent stavebního úřadu
 1553. Jaroslava Matoušová,     ved. odd. Vymáhání - Celní úřad pro Liberecký kraj
 1554. Petra Ali Doláková,     diplomatka, MZV
 1555. Petra Schmiedová,     MZV
 1556. Helena Kvačková,     úřednice
 1557. Leona Svobodová,     MPSV
 1558. Martin Konvička,     Biologické centrum AV ČR
 1559. Irena Reifová ,     VS pedagozka
 1560. Petr Marsik,     Admin
 1561. Julie Černá,     vědecká pracovnice / Filosofický ústav AV ČR
 1562. Jan Michálek,     PostDoc, Algatech MBÚ/Parazitologický ústav BC
 1563. Petr Gibas,     vědec / Sociologický ústav AV ČR
 1564. Libuše Kohoutková,     Starobní důchodce
 1565. Alois Vokoun,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 1566. Vanda Černohorská ,     Postdoktorská výzkumnice / Sociologický ústav AV ČR
 1567. Michaela Šmidrkalová,     vědecká pracovnice / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1568. Eržika Kubínovà,     úřednice/ Ministerstvo kultury
 1569. Zuzana Uhde,     vědkyně, Sociologický ústav AV ČR
 1570. Drahoslava Špacírová,     Asistent pedagoga , Základní škola Zelená Ostrava
 1571. Jitka Kyselová,     vědecká pracovnice / Výzkumný ústav živočišné výroby
 1572. Blanka Nyklová,     vědkyně / Sociologický ústav AV ČR
 1573. Anja Decker,     vědecká pracovnice/Sociologický ústav AV ČR
 1574. Julie Chalupníková,     Samostatný odborný pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 1575. Pavel Kouba,     filosof / Filosofický ústav AV ČR
 1576. Stanislav Plášil,     učitel
 1577. Jan Bazant,     Filosofický ústav AV ČR
 1578. Marcela Slavíková ,     Pedagog, Křesťanské gymnázium
 1579. Markéta Pelantová,     Doktorandka / Přírodovědecká fakulta UK
 1580. Martina Drekslerová,     Odborný pracovník/finanční manažer ČMKOS
 1581. Natalia Gira,     PhD, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
 1582. Lenka Řezníková,     historička / Filosofický ústav AV ČR
 1583. Jana Kerlinová,     úředník/Úřad práce ČR
 1584. Milada Kalinská,     úředník státní správa
 1585. Lenka Medunová,     úředník
 1586. Anna Kratochvílová,     Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 1587. Mgr. Kateřina Kutarňová, Ph.D.,     Post-doktorand/Filosofický ústav AV ČR
 1588. Vladimír Koutný,     referent ICT
 1589. Bohumila Marková,     referent
 1590. Kristina Jeřábková,     Auditor
 1591. Eva Procházková,     důchodce
 1592. Eva Riedlová,     Redaktorka, Filosofický ústav AV ČR
 1593. Ľubica Buňatová,     Personalistka, MMR
 1594. Marie Heřmanová ,     Sociologický ústav AV ČR
 1595. Barbora Latečková,     PřF UK
 1596. Martina Petríková,     Metalurgie Rumburk, s.r.o. - Správce technologické dokumentace
 1597. Kristina Jeřábková,     Auditor
 1598. MVDr. Pavel Moravec ,     Veterinární lékař
 1599. Marek Picek,     Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
 1600. Ondřej Haydn Valíček,     Ministerský rada / Ministerstvo pro místní rovzoj ČR
 1601. Dagmar Vokrová,     ZČU
 1602. David Staněk,     Zástupce ředitele pro vědu/Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
 1603. Hana Šperlingová,     vědeckotechnický pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1604. Lenka Čermáková,     Odborný asistent/ Filosofický ústav AV
 1605. Hana Popelková,     odborná poradkyně/ ČMKOS
 1606. Jana Maláčová,     analytička ČMKOS
 1607. Tomáš Urbánek,     vědecký pracovník, vysokoškolský učitel/Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 1608. Josef Dušek,     předseda Základní organizace OS KOVO AMMANN CR
 1609. Petr Dvořák,     vedoucí vědecký pracovník/ Filosofický ústav AV ČR
 1610. Jindřich Karásek,     univerzitní pedagog, FF UK
 1611. Tomáš Vamberský,     Student MU
 1612. Hana Maříková,     SOÚ AV ČR
 1613. Radomír Šimek,     úředník / Digitální a informační agentura
 1614. Tereza Dufková,     historička, Filozofický Ústav AV ČR
 1615. Eva Oliva,     odborná pracovnice / Sociologický ústav AV ČR
 1616. Alžběta Kratinová,     specialista Českomoravská konfederace odborových svazů
 1617. Eva Hanáková,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
 1618. Mgr. Klára Witzany Hutková,     doktorandka, FF UK
 1619. Tomáš Valeš,     historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
 1620. Jana Mészarosová,     studentka/UPOL
 1621. Efrem Jindráček,     vědecký asistent FLÚ AV ČR
 1622. Jan Kremer,     historik, FLÚ AV ČR
 1623. Evžen Šíma,     učitel
 1624. Adam Löffler ,     Student PFUK
 1625. Jaromír Matěna,     programátor
 1626. Ansten Klev,     Filosofický ústav, Akademie věd České republiky
 1627. Anežka Bartlová,     Odborná asistentka Fakulta filmová Akademie múzických umění v Praze
 1628. Tomáš Marvan,     výzkumný pracovník, AV ČR
 1629. Matěj Novotný,     Výkonný redaktor / Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 1630. Magdalena Litomerická,     MěÚ Tachov
 1631. Linda Pospíšilová,     VŠ učitelka Univerzita Pardubice
 1632. Karel Hanuš ,     Výzkumný pracovník, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
 1633. Martina Ruzickova,     vědecko-výzkumná a akademická pracovnice, FaVU VUT
 1634. Dagmar Čížková,     Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 1635. Tereza Maříková,     vědecký pracovník UFCH JH
 1636. Hana Zahradníčková,     živnostnice
 1637. Oldřich Mikula,    
 1638. Matouš Černý ,     středoškolský učitel
 1639. Oto Čížek ,     úředník/magistrát města olomouce
 1640. Klára Pinerová,     výzkumná pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR/ Ústav pro studium totalitních režimů
 1641. Tomáš Makovička,     správce objednávek / Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
 1642. Lucie Brichová,     studentka
 1643. Petra Požíivilová,     úředník, MÚ Roztoky
 1644. Diana Valášková,     skladní ŠJ/ Základní škola a Mateřská škola, Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace
 1645. Linda Pospíšilová,     VŠ učitelka Univerzita Pardubice
 1646. Dan Swain,     Česká zemědělská univerzita v Praze
 1647. Dana Štechová,     důchodkyně
 1648. Pavel Sladký,     Filosofický ústav AV ČR
 1649. Jakub Soukup,     Vědecký pracovník/1. LF UK
 1650. Anna Lukešová,     PhD student, FSV UK
 1651. Alena Gaňová,     úředník Krajský úřad Středočeského kraje
 1652. Jan Hron,     programátor / Masarykův ústav AV ČR
 1653. Andrea Krupová,     Projektová manažerka/ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 1654. Vojtěch Witzany,     Teoretický fyzik, Matematicko-fyzikální fakulta UK
 1655. Ondřej Doruška,     policista / Policie České republiky
 1656. Irena Vítková,     redaktorka, AV ČR
 1657. Stanislav Štech,     psycholog/ Univerzita Karlova
 1658. Katarína Nevrlá,     Výzkumný pracovník / Ústav fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, AV
 1659. Tony Karásek,     student/ČVUT FJFI
 1660. Petr Krupa,     veřejná správa
 1661. Aneta Marková,     Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 1662. Alois Bilavčík,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1663. Eva Horáková,     vedoucí OSVZ / MěÚ Neratovice
 1664. Pavlína Kristoforská,     referent / Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
 1665. Anna Housková,     profesorka FF UK
 1666. Jana Kittová,     učitelka / Gymnázium Vítězslav Nováka, Jindřichův Hradec
 1667. Ota Pavlíček,     vědec / Filosofický ústav AV ČR v.v.i.
 1668. Markéta Kulhánková,     vědecká pracovnice / Slovanský ústav AV ČR
 1669. Klára Vokáč Machalická,     vědecko-výzkumný pracovník, ČVUT
 1670. Jana Palicová,     Vědecký pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby
 1671. Jan Kuneš,     vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR
 1672. Pavel Řezníček,     správce sítě a webu, Farní sbor Českobratrské církve evangelické – Korandův sbor
 1673. Simona Struhová,     úřednice Úřadu práce
 1674. Dagmar Žitníková ,     Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
 1675. David Chytil,     student, PF UK
 1676. Evelien de Hoop,     Vrije Universiteit Amsterdam
 1677. Veronika Zelinková ,     porodní asistentka/ KNTB Zlín a. s.
 1678. Alexandr Sember,     vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, v.v.i.
 1679. Pavol Korienek,     Predseda Plynárenského odborového zväzu
 1680. Ondřej Novotný,     Grantový specialista
 1681. Ilona Gerndtová,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha
 1682. Jitka Dunaiová,     technik/ Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyně
 1683. Petr Matoušek ,    
 1684. Natalia Kulik,     vedecky pracovnik/Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 1685. Pavla Toráčová,     Redaktorka / Filosofický ústav AV ČR
 1686. Filip H. Härtel,     středoškolský pedagog
 1687. Iveta Zelená,     personalistka, Město Šternberk
 1688. Mgr. Hana Vinklárková,     Administrativní pracovník, Úřad práce ČR; (bývalá studentka oboru Kulturní antropologie na UPOL)
 1689. Lukáš Marek,     Specialista dávek SSP a dávek PP / Úřad práce ČR, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu
 1690. Jan Tlustý,     Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 1691. František Vavrek,     vědecký asistent / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 1692. Ondřej Douda,     vědecký pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1693. Hanuš Vavrčík,     akademický pracovník -- docent / MENDELU
 1694. Hana Bártová,     THP/Městský úřad
 1695. Dagmar Štefková,     Účetní
 1696. Jiří Volf,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 1697. Petra Hálková,     Psycholožka - Centrum psychol.-sociálního poradenství Stredoč. kraje
 1698. Jiří Našinec,     romanista, překladatel, dříve FF UK
 1699. Václav Walach,     FF UK
 1700. Lenka Juřičková,     knihovnice/Výzkumný ústav rostlinné výroby
 1701. Jana Hořáková,     Učitelka, SŠ Ostrava Hrabůvka, Krakovská
 1702. Lubomír Přech,     akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
 1703. Miroslav Klusák,     odborný asistent/ PedF UK
 1704. Dana Pilátová,     Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 1705. Silvie Semerádová,     výzkumná pracovnice/Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i
 1706. Andrea Breitzetelová,     odborný pracovník/Úřad práce ČR
 1707. Naděžda Matějíčková,     odborný pracovník / Úřad práce ČR
 1708. Hana Večeřová,     referent/Úřad práce ČR
 1709. Jiří Beneš,     věd. pracovník / AV ČR Filosofický ústav, v. v. i.,
 1710. Ivana Piroháčová,     Vedoucí Konferenčního Úseku / Ústav mezinárodních vztahů v.v.i.
 1711. Lucie Česálková,     filmová historička, Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv
 1712. Jan Kohoutek,     Akademický pracovník, FSV UK
 1713. Jiří Picek,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1714. Martin Diviš,     Akademický Pracovník/ Matematicko Fyzikální Fakulta UK
 1715. Kateřina Poláková,     Odborný referent a výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1716. Zdenek Nemecek,     profesor, Matematicko-fyzikalni fakulta UK
 1717. Jakub Cepník,     středoškolský pedagog
 1718. Jitka Kocianová,     předsedkyně OS UNIOS
 1719. Jan Beran,     docent / Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 1720. Jan Maršálek,     výzkumný pracovník, AV ČR
 1721. Andrea Kaloč ,     Pomocný výzkumný pracovník, Entomologický ústav Akademie Věd
 1722. Alice Valkárová,     člen předsednictva, GAČR
 1723. V. Kubalkova, JUDr, PhD,     Professor of International Studies, University of Miami, Florida; USA, vice chair of Global IR Section of International Studies Association, ISA
 1724. Markéta Schmidt Černohorská,     Vědkyně/Univerzita ve Vídni
 1725. Zuzana Krejčíková,     důchodce / bývalý ekonom Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí,v.v.i.
 1726. Marie Kratochvílová,     redaktorka
 1727. Alice Tihelková,     Odborná asistentka v oboru anglický jazyk/Západočeská univerzita
 1728. Karel Sladkovský ,     Důchodce
 1729. Lenka Bezemková,     asistentka, OS UNIOS
 1730. Radim Kotrba,     vědecký pracovník, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 1731. Lucie Obalová,     akademický pracovník, VŠB-TUO
 1732. Jana Pleskotová,     reklamační technik / Alza.cz
 1733. Jan Šobotník ,     Entomolog / ČZU
 1734. David Pixa,     dělník, grafik, copy editor / absolvent Jihočeské univerzity
 1735. Petr Dvořák,     fůchodce
 1736. Iveta Čahojová,     právní referent/Stavební bytové družstvo DRUBYD Karviná
 1737. Viktor Mareš,     Produktový manažer / Foresta SG, a.s.
 1738. Marek Šisler ,     Zdravotní laborant /Nemocnice Pardubickeho kraje a.s.
 1739. Robert Kořínek,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.
 1740. Markéta Vlčková,     asistentka, VÚV TGM, v.v.i.
 1741. Marta Edith Holečková,     historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 1742. Lucie Mikolajková,     překladatelka
 1743. Michal Vašíček,     vědecký pracovník Slovanský ústav AV ČR
 1744. Matěj Machek,     Geofyzikální ústav AVČR
 1745. Pavel Honzátko,     Hlídač, Správa služeb hlavního města Prahy
 1746. Libor Urban,     manager/Gasnet služby
 1747. Michal Roll,     vědecký pracovník, Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 1748. David Cielontko ,     Akademik, ETF UK
 1749. Jan Sůsa,     Knihovník / Knihovna AV ČR
 1750. David Novotný,     Producent
 1751. Jan Prančl,     vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
 1752. Kateřina Hauptmannová,     Filosofický ústav AV ČR
 1753. Martin Sládek,     vědec, Fyziologický ústav AV ČR
 1754. Jiří Šafr,     Sociologický ústav, AV ČR, v.v.i.
 1755. Petra Bártková,     správce repozitáře/Knihovna AV ČR, v. v. i.
 1756. Alina Szabová,     Archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 1757. Dalibor Toufar,     Stavební bytové družstvo Třebíč
 1758. Ing. Petr Sedlák, CSc.,     důchodce
 1759. Jiří Hazlbauer,     Zenový učitel/ Zenová škola kwan um z.s.
 1760. Helena Kokešová,     historička/Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 1761. Pavel Payne,     Vědec / CEITEC Masaryk University
 1762. Martina Bartošová,     Botanický ústav Akademie věd České republiky
 1763. Magdalena Jirousová,     vědecký tajemník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 1764. Samuel Lukeš,     PhD student / Ùstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 1765. Joseph Grim Feinberg,     Sociální teoretik / Filosofický ústav AV ČR
 1766. Alena Křížková,     Sociologický ústav AV ČR, v v. i.
 1767. Olga Zitová,     Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK
 1768. Peter Mojzeš,     docent / Matematicko-fyzikální fakulta UK
 1769. Dominik Hrebik,     Postdoc / Max Planck Institute for Biochemistry
 1770. Karolína Stehlíková,     odborná asistentka, FF MUNI
 1771. Marta Siborova ,     Vedec/Utrecht university
 1772. Jana Šlesaríková ,     Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
 1773. Iveta Coufalová,     historička
 1774. Jaroslav Čeřovský,     PhD student / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 1775. Pavla Tichá,     výzkumná asistentka, MU
 1776. Kateřina Šumberová,     vědecká pracovnice, Botanický ústav AV ČR
 1777. Tomáš Čermák,     Student, Biskupské gymnázium Hradec Králové
 1778. Anna Jančaříková,     OSVČ
 1779. Bruno Aguas,     student FF UK
 1780. Markéta Pernisová,     vědec senior / Masarykova Univerzita
 1781. Jana Klímová,     státní úředník/Česká správa sociálního zabezpečení
 1782. Jiří Matějíček,     výzkumník / Ústav fyziky plazmatu
 1783. Dominik Filipp,     Vedoucí laboratoře Imunobiologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 1784. Daricha Moravčíková,     Jednatel soukromé spol.
 1785. Lenka Roubalová,     Vědecký pracovník, Fyziologický ústav AVČR
 1786. Michael Valášek,     Profesor / ČVUT v Praze
 1787. Radek Sobotka,     Vedoucí odbytu JITEX COMFORT s.r.o.
 1788. Marcela Dvořáková,     vědecký pracovník/Ústav experimentální botaniky AV ČR
 1789. Lenka Šimková,     Technický pracovník
 1790. Marcela Nováková,     Technický pracovníl
 1791. Jakub Kolář,     Odborý pracovník vědy a techniky, BIOCEV
 1792. Hanna Sytar,     Slovanský ústav AV ČR
 1793. Tibor Palacký,     Spravce budovy
 1794. Linda Havrdová,     studentka
 1795. Ondřej Baier,     Archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 1796. JUDr. Tomáš Louda, CSc,     Vedoucí katedry veřejné správy FP ZČU Plzeň
 1797. Jiří Rákosník,     Matematický ústav AV ČR
 1798. Vlastimil Vojáček,     Astronomický ústav AV ČR
 1799. Daniela Brádlerová,     vědecká pracovnice - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 1800. Zdeňka Petáková,     geoložka/podepisuji jako soukromá osoba
 1801. Mateo Seoane Blanco,     Postdoc / Central European Institute of Technology MU
 1802. David Novotný,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 1803. Jana Zásmětová,     pracovnice SVTI/ Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 1804. Simona Přikrylová,     PJ manažerka, referát VaV / ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 1805. Adam Tywoniak,     Doktorand / Vysoká škola chemicko-technologická
 1806. Kosová,     Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1807. Alena Pecinová,     vědkyně/Fyziologický ústav AV ČR
 1808. Jan Seidler,     vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 1809. Petra Bílková,     ÚFP AVČR, v.v.i.
 1810. Petr Mach,     Mechanik JITEX COMFORT
 1811. Ludek Sefc,     vědec, 1. lékařská fakulta UK
 1812. Jarmila Maňhalová,     sekretářka / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 1813. Kateřina Holomková,     PhD student / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
 1814. Jan Weger,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1815. Josef Řídký,     Postdoctoral fellow, Brown University
 1816. doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.,     Ředitel pro výzkum, vývoj, inovace, BIO Fitos s.r.o.
 1817. Radka Sobotková,     studentka (UK)
 1818. Diana Piguet,     vedoucí vědecká pracovnice, Ústav informatiky AV ČR
 1819. Elena Buixaderas,     vědecká pracovnice, Fyzikální ústav, AV ČR
 1820. Juraj Sládek,     vědec / Fyzikální ústav AV ČR
 1821. Ľudovít Ďureje,     vedecký pracovník - Ústav biologie obratlovců AVČR
 1822. Richard Polakovič,     Ško-Energo s r.o
 1823. Jana Jobbiková,     technická pracovnice / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1824. Květa Soukupová,     důchodkyně
 1825. Gabriela Schlesingerová,     administrativa/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 1826. Pavla Kovářová ,     Vychovatelka / Zš, Dd, Šd a Šj Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, Nám. Sv. Michala 17
 1827. Michal Kovář,     UK
 1828. Antonín Veselý,     Občan
 1829. Michal Čermák ,     FF UK
 1830. Miroslav Tlustý,     důchodce
 1831. Eva Tlustá,     důchodkyně
 1832. Jiří Vackář,     vědecký pracovník, Fyzikální ústav AVČR
 1833. Jan Blaha,     vědecký pracovník / Fakulta Elektrotechnická ČVUT
 1834. Alois Zdrha,     UK
 1835. Jáchym Šmída,     student MU
 1836. Anna Yaghobová,     MFF UK
 1837. Dana Šalounová,     VŠ učitel / VŠB-Technická univerzita Ostrava
 1838. Pavel Sládek,    
 1839. Tomáš Dvořák,     AV ČR, ÚŽFG
 1840. Matěj Jan Morávek,     Analytik
 1841. Marek Hlaváč,     UK
 1842. Lucie Dušková,     Odborný asistent, postdoc, FF UK/GWZO
 1843. Jaroslava Hlaváčová,     MFF UK
 1844. Tomáš Havelka,     literární historik, bohemista, komeniolog / Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 1845. Ondřej Chromý,     Red Hat Czech s.r.o.
 1846. Sylva Vladíková,     vedoucí ekonomického odboru, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v,v,i,
 1847. Martin Dekarli,     historik, Filozofická fakulta UHK
 1848. Pavla Novotná,     lékař / Nemocnice Tábor a.s.
 1849. Viktor Kocur,     Univerzita Komenského v Bratislave
 1850. Vladimír Scheufler,     Pracovník ve výzkumu, Výzkumný ústav zemědělské techniky v. v. i., Praha 6 Ruzyně
 1851. Iva Ulbrichová,     pedagog / Lesnická fakulta ČZU
 1852. Vít Gregor,     VŠ učitel, PedF UK Praha
 1853. Hana Gryndlerová,     mikrobiolog/ Výzkumný ústav rostlinné výroby
 1854. Miroslava Ocásková,     úřednice veřejné správy
 1855. Miroslava Rákoczyová,     Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 1856. Jana Galbavá,     matrikářka
 1857. Martin Rostek,     středoškolský učitel, Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
 1858. Lenka Grosová,     Úřad práce České republiky
 1859. Petra Votrubová,     asistent pedagoga/ ZŠ
 1860. Martina Pavlíková,     Student/UP Olomouc
 1861. Veronika Říhová,    
 1862. Aleš Savka,     senior specialista GasNet s.r.o.
 1863. Jitka Bartošová,     Vědecký pracovník/vedoucí oddělení/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 1864. Helena Duffková,     úředník Digitální a informační agentura
 1865. Gabriela Rolová,     vědecká pracovnice/1. LF UK
 1866. Lukáš Čermák,     vědec / Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i.
 1867. Václav Vinš,     vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 1868. Zdeněk Weiss,     věd.pracovník / FZU-Fyzikální ústav AV ČR
 1869. Marta Vágnerová,     vysokoškolská učitelka / Jihočeská univerzita
 1870. Michala Lônčíková,     Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i./ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 1871. Lucie Sovová,     Wageningen University
 1872. Jan Svoboda,     vědecký pracovník/Filosofický ústav AV ČR
 1873. Jakub Nosek,     Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 1874. Matyáš Lednický,     Filosofická fakulta University Karlovy
 1875. Ondřej Ašer,    
 1876. Boris Titzl,     docent Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
 1877. Jan Jiráň,     Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou
 1878. Kateřina Novotná,     Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 1879. Petra Štochlová,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 1880. Petr Svora,     věd. pracovník / FZU AV ČR, v.v.i.
 1881. Lenka Kuklišová Pavelková,     vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
 1882. Radek Halouzka,     regionální manager OS UNIOS
 1883. Markéta Kubáňková,     PA/VUBP, v.v.i.
 1884. Aneta Šmídová,     Vědkyně/Národní ústav duševního zdraví
 1885. Jaroslav Panský,     Hlavní inženýr projektu
 1886. David Severa,     Projektant / Gasnet Služby s.r.o.
 1887. Věra Očenášková,     výzkumná pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1888. Josef Kratina,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1889. Roman Maleček,     laborant, Státní veterinární ústav Praha
 1890. Kateřina Bláhová,     technik/BC AV ČR
 1891. David Kincl,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 1892. Ing. Ivan Gregora, CSc.,     vedecký pracovník: FzÚ AVČŘ
 1893. Vladimíra Pavlíčková ,     Sanitařka
 1894. Jan DLAB,     obchodní zástupce
 1895. Luďka Machová ,     Umch AVČR v.v.i.
 1896. Otto Hawelka ,     Manipulant, Linde
 1897. Šárka Gabrielová,     Laborantka, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1898. Jiří Stuchlík,     Technolog / Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
 1899. Klára Dvořáková,     Ústav pro jazyk český AV ČR
 1900. Jitka Pichlová,     výzkumný pracovník /Národní ústav duševního zdraví Klecany
 1901. Jan A. Dus,     klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
 1902. Hana Chmelíčková,     odborný pracovník ve vědě a výzkumu/Fyzikální ústav AV ČR
 1903. David Čapek,     ČVUT
 1904. Jitka Koňaříková,     účetní/Stavební bytové družstvo Přerov
 1905. Jana Klímová,     Mzdová účetní / Etnologický ústav Akademie věd
 1906. Zdenka Zátopková,     předsedkyně ZO OS KOVO
 1907. Mgr. Anna Radová,     Sociální pedagog/na rodičovské dovolené
 1908. Monika Gočaltovská ,     Důchodkyně, kamenosochařks
 1909. Petra Vaňkátová,     analytický chemik, Fyzikální Ústav AV ČR
 1910. Ing. Alois Kohoutek, CSc.,     emeritní vědecko-výzkumný pracovník
 1911. Eliška Romová,     Karlova univerzita
 1912. Marie Korchová,     Biologické centrum AVČR
 1913. Jitka Rosenbaumová,     Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 1914. Clément Steuer,     Institute of International Relations Prague
 1915. Martin Stehlík,     vědecko-technický pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
 1916. Tomáš Kocourek,     vědec / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 1917. Kamil Vlček,     vědec, Fyziologický ústav AV ČR
 1918. Ladislava Šrajerová,     Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
 1919. Mathis Koschel,     University of Southern California
 1920. Vladimiros Katranidis,     National and Kapodistrian University of Athens
 1921. Ales Douda,     plavčík
 1922. Sean Coughlin,     Researcher, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
 1923. George Surtees,     University of Sheffield
 1924. Sherri Roush,     Professor of Philosophy, University of California, Los Angeles
 1925. Marina Vishmidt,     Goldsmiths, University of London
 1926. Julia Pelger,     University of Washington
 1927. Vladimir Krstic / Nazarbayev University,    
 1928. Alena Hamplová,     Personalista, Technické služby HK
 1929. Tomáš Matějček,     Přírodovědecká fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UJEP
 1930. Michal Straka,     ÚOCHB AVČR PRAHA
 1931. Dr. Marina Marren,     Assistant Professor/United Arab Emirates University
 1932. Jana Houserková,     účetní/Stavební bytové družstvo Přerov
 1933. Josefína Schránilová,     FF UK, student
 1934. Bohadlová Eva,     Výzkumná pracovnice; Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 1935. Markéta Schreinerová,     Doktorand/Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i.
 1936. Kateřina Duchoňová ,     Fakultní Thomayerova nemocnice
 1937. Elad Magomedov ,     Institute of Philosophy (KU Leuven, Belgium)
 1938. RNDr. Miloš Jirsa, DSc.,     fyzik, Fyzikální ústav AVČR
 1939. Jana Koudelková,     Odborový svaz UNIOS ekonomka
 1940. Martina Zirhutová,     Ústav pro jazyk český AV ČR
 1941. Tim Hutchings,     University of Nottingham, UK
 1942. Liubov Ostash,     Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 1943. Christopher Woodard,     Professor of Philosophy, University of Nottingham
 1944. Žaneta Dvořáková,     vědecká pracovnice / Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 1945. David Rozen,     Doktorand / KFR UPCE
 1946. Marta Šimečková ,     Vědecký pracovník/ Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 1947. Jiří Brož,     Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
 1948. Dmitriy Timofeev,     odborný pracovník, ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 1949. Tomáš Grisa,     senior specialista, GasNet s.r.o.
 1950. Nadezda Firsova,     doktorandka, ČZU v Praze
 1951. Jiří Balhar ,     student, MFF UK
 1952. Giovanni Mascaretti,     University of Bergamo
 1953. Teresa Baron,     Researcher, University of Nottingham
 1954. Jozef Majerník,     výskumný pracovník, Filozofický ústav SAV
 1955. Barbora Nováková,     student, Masarykova univerzita
 1956. Dr Martina Salvante,     University of Nottingham
 1957. Nikola Ksiazek,     New School for Social Research
 1958. Douglas Giles,     Elmhurst University
 1959. Ewa Latecka,     Independent researcher, previously University of Zululand, Republic of South Africa
 1960. Brice Bantegnie,     University of California, Riverside
 1961. Barbora Hrčka Krausová ,     Ústav Experimentální Medicíny AV ČR
 1962. Marcela Mrázková,     Výzkumný pracovník/VUKOZ
 1963. Nadine Elzein,     Associate Professor, University of Warwick, UK
 1964. Tomáš Koblížek,     badatel, Filosofický ústav AV ČR
 1965. Jana Korečková,     Výzkumná pracovnice, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
 1966. MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.,     odborný pracovník, Státní zdravotní ústav
 1967. Zuzana Terry,     Fakulta humanitních studií, UK
 1968. Branislav Krajčovič,     Fyziologický ústav AV ČR
 1969. Ing. Josef Staněk,     technik/Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 1970. Ben Campion ,     PhD researcher and teaching assistant / University of Warwick, UK
 1971. Anna Semerádová,     Student
 1972. Petr Roh,     Důchodce
 1973. Adam Eckhardt,     vědecký pracovník Fyziologický Ústav AVČR
 1974. Lucie Uxová ,     Bc. Student FF UK
 1975. Záviš Šuman,     Ústav románských studií FF UK
 1976. Matěj Peterka,     PhD. student / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 1977. Lenka Břížďalová,     Učitelka
 1978. Ronald Loeffler,     Grand Valley State University, Department of Philosophy
 1979. Eliška Boková,     překladatelka, tlumočnice
 1980. Tereza Cloughesy,     Učitelka/Česky klub Zürich
 1981. Romana Körmendyová,     sestra specialistka/ ÚPMD Praha
 1982. Zornitsa Radeva,     Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz, Germany
 1983. Marián Šinko,     Výzkumný pracovník / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 1984. Marie Pospíšilová,     Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 1985. Martina Rybová ,     Lingvistka / Universität Regensburg
 1986. Martin Jindra,     PhD student, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 1987. Markéta Hančová,     Laborantka - Ústav živočišné fyziologie a genetiky Liběchov
 1988. Marek Škvarenina,     Provozní technik/ Českolipská teplárenská
 1989. Dr Joseph Kisolo-Ssonko,     Lecturer, The University of Nottingham
 1990. Rachel Cristy,     Lecturer in Philosophy / King's College London
 1991. Anna Oberle,     PhD student / Mendelova univerzita v Brně
 1992. Radka Turkeová,     úřednice ve státní správě
 1993. Markéta Kubiszová,     referentka občanských průkazů a cestovních dokladů, statutární město Třinec
 1994. Aneta Pokorná,     UK
 1995. Kamila Svobodová,     výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 1996. Kateřina Lišková,     Geograf
 1997. Alena Knězková,     ekonomický referent/ZO OS UNIOS Havířovská teplárenská společnost, a.s.
 1998. Miroslav Češpiva,     vědecký pracovník, Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i.
 1999. Luisa Nováková,     odborná asistentka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury
 2000. Tomáš Tichý,     psycholog
 2001. Jan Tůma,     Student, Ústav pro dějiny umění FFUK
 2002. Tomáš Köhler,     MUNI
 2003. Barbora Valníčková,     Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.
 2004. Matěj Fryč,     Osvč Truhlář.
 2005. Jiří Drábek,     profesor, Univerzita Palackého v Olomouci
 2006. Jana Vítků,     výzkumný pracovník, Endokrinologický ústav
 2007. Linda Votrubová,     Student / UK
 2008. Martina Ptáčníková ,     Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 2009. Darja Dočekalová,     studentka PhD/ UPOL
 2010. Jiří Pokorný,     student
 2011. Janset Cetinkaya,     Teaching Associate in Philosophy, University of Nottingham
 2012. Helena Engler,     University of Berne
 2013. Josef Zeman,     fyzik
 2014. Šárka Zámečníková,     knihovnice UK
 2015. Barbora Čiháková,     Ústav pro českou literaturu AV ČR
 2016. Zdeněk Smolka,     odborný asistent / Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 2017. Vlasta Zavázalová,     knihovnice / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2018. Clémence Saintemarie,     Doctoral researcher / University College Dublin, Ireland
 2019. Petr Novák,     redaktor, badatel / OSVČ
 2020. Antonín Kudláč,     akademický pracovník / Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
 2021. Sylvie Richterová,     spisovatelka, profesorka čes. literatura na římské universitě Sapienza
 2022. Jiří Maronczak,     Student - FJFI ČVUT
 2023. Josefína Absolonová,     Absolventka FF UK
 2024. Milan Řezáč ,     zoolog / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 2025. Jiří Maronczak,     Student - FJFI ČVUT
 2026. Františka Vrbenská,     knihovnice, spisovatelka / Obec spisovatelů ČR
 2027. Libor Havlíček,     vědecký pracovník, Ústav experimentální botaniky AV ČR
 2028. Naděžda Forgáčová,     administrativní pracovník, Statutární město Ostrava
 2029. Oldřiška Sotolářová,     akademická asistentka/Mendelova univerzita v Brně
 2030. Andrea Pišanová,     studentka
 2031. Jan Vaněk,     oborný asistent
 2032. Karl Egerton,     Assistant Professor, University of Nottingham
 2033. Michael Sochor ,     PhD Student, Charles University, Faculty of Arts
 2034. Jan Klír,     VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně
 2035. Eva Juranová,     Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 2036. Michal Novák,     Laborant/ VÚV TGM v.v.i.
 2037. Alice Klímová,     důchodce
 2038. Hana Zvěřinová Mlejnková,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
 2039. Michal Žák,     webdesigner
 2040. Pavel Izák,     Vedoucí vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR
 2041. Vladimír Kužílek,     odborný pracovník / ORGREZ a.s.
 2042. Marek Hřebíček,     Vývojový pracovník, BMT
 2043. Martina Kluganostová,     výzkumný pracovník, Výzkumný Ústav T.G.Masaryka,v.v.vi.
 2044. Veronika Mlejnková,    
 2045. RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.,     Poradenská činnost v oboru hydrobiologie a přírodního čištění odpadních vod, BIOTES
 2046. Jan Zvěřina,     úředník / MVČR
 2047. Marie Hedvíková,     studentka UK
 2048. David Žák,     e-learningový specialista
 2049. Josef Konop,     Učitel odborného výcviku, Střední odborné učiliště Domažlice
 2050. Václav Vrána,     Důchodce
 2051. Vojtěch Vilím,     doktorand/PřF UK
 2052. Miroslav Kunt,     archivář, Národní archiv
 2053. Michal Severa,     Výzkumník, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 2054. Karolína Zámišová,     referent, PVL
 2055. Karel Palát,     Hudebník a kustod Plzeňské filharmonie
 2056. Martin Plášek,     Student
 2057. Adriana Lančok,     vědec/ FZU AV ČR
 2058. Kateryna Pysanaenko,     Postdoktorand, UEM AV ČR
 2059. Martin Strouhal,    
 2060. Martina Folová ,     předseda/ MO-OS státních orgánů a organizací OÚ pro obvod Chotětov při OÚ Kropáčova Vrutice, Střížovice 30, 294 79 Kropáčova Vrutice
 2061. Veronika Hefka Blahnová ,     vědecko-výzkumný pracovník, Ústav experimentální medicíny AV ČR
 2062. David Duda,     operátor multitechnické služby
 2063. Vojtěch Šprincl,     PhD student / Ústav experimentální medicíny AV ČR
 2064. Helena Fulková,     vědecký pracovník/Ústav Experimentální Medicíny AV ČR
 2065. Radka Podlipná,     vědecký pracovník ÚEB AVÇR
 2066. Barbora Szotáková,     Profesor, Farmaceutická fakulta UK
 2067. Jan Hejhal,     pedagog, hudebník /Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, Národní divadlo
 2068. Lucie Nováková ,     Masarykova univerzita
 2069. Amelie Šato,     student Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta
 2070. Adam Vendl,     FF UK
 2071. Matěj Stropnický,     novinář, FSV UK
 2072. Lenka Formankova,     Odborná asistentka/FF UK
 2073. Jan Smažík,     Hudebník/ ND
 2074. Terry Klaban ,     Student / FF UK
 2075. Marie Dědková,     studentka UK
 2076. Kateřina Hušková,     Vysoká škola Ambis
 2077. Martina Fucimanová,     Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 2078. Jan Jiřík,     DAMU
 2079. Ondřej Skovajsa,     výzkumný pracovník, FF UK, Muzeum romské kultury
 2080. David Cielontko,     Učitel, ETF UK
 2081. Radka Sobotková,     studentka (UK)
 2082. Anna Kromerová,     Student / MU
 2083. Matěj Dohnal,     Student
 2084. Pavel Mücke,     výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 2085. Aleš Vomáčka,     UK
 2086. Helena Maršíková,     Provozní restaurace
 2087. Marek Hlaváč,     student/ FF UK
 2088. Monika Bímová,     Obchodní referent
 2089. Milan Ducháček,     VŠ učitel, KHI PF TUL
 2090. Radek Klaban,     Měks Strakonice
 2091. Michal Jan Votava,     pracovník pro mezinárodní vztahy, OS UNIOS
 2092. Petr Papoušek,     hasič/Odborový svaz hasičů
 2093. Róbert Jáger,     státní zaměstnanec
 2094. Jan Szmek,     PhD student/ČZU/odborný pracovník/Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 2095. Miloslava Kuldová,     technický asistent
 2096. Adam Šťovíček,     Postdoctorand
 2097. Václav Mayer,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.
 2098. Boris Hučko,     Pedagog, ČZU
 2099. Martina Drekslerová,     Odborný pracovník/finanční manažer ČMKOS
 2100. Michael Wögerbauer,     literární historik, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
 2101. Lucie Jašíková,     Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 2102. Jiří Dlabal,     VÚV TGM, v. v. i.
 2103. Dana Novotná,     památkář
 2104. Václava Maťašovská,     GIS specialista/ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 2105. Viktor Levitus,     GIS specialista / Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
 2106. Pavel Richter,     výzkumný pracovník/ VÚV TGM, v. v. i.,
 2107. Katarína Nevrlá,     Výzkumný pracovník / VŠB TUO
 2108. Lucie Večerníková,     doktorandka / FF UK
 2109. Martina Knittelová,     MPSV
 2110. Ing. Stanislav Mlynář,     podnikatel /LBMS
 2111. Ing. Vladimír Plachý, Ph.D.,     Vědeckopedagogický pracovník/ ČZU v Praze
 2112. Arnošt Kult,     Bývalý výzkumný pracovník VÚV TGM (v důchodu)
 2113. Petr Pospíchal,     technik ve vývojové dílně / Ústav chemických procesů AV ČR
 2114. Hana Vaskova,     výzkumný pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
 2115. Tomáš Khel,     vědecký pracovník
 2116. Milena Forejtníková,     výzkumný pracovník ve vodním hospodářství
 2117. Tomáš Přívětivý ,     výzkumný pracovník/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 2118. Luděk Strouhal,     výzkumný pracovník, VÚV TGM
 2119. Blanka Stehlíková,     asistentka/ VÚZT, v.v.i.
 2120. Martina Plecitá,     Vědecký pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M a Student / ČZU v Praze
 2121. Daniel Žížala,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 2122. Karolina Válová,     odborná asistentka
 2123. Kateřina Podrábská,     výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 2124. Jan Klíma,     OSVČ
 2125. Petr Vyskoč,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 2126. Monika Vejpustková,     vědecký pracovník / Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 2127. Alena Jačková,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 2128. Zbyněk Janoušek,     vědecký pracovník
 2129. Eliška Trávníčková,     knihovnice Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
 2130. Kateřina Boukalová,     právnička
 2131. Eva Pelichová,     vědeckotechnický pracovník/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 2132. Alena Šímová,     technik /Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 2133. Ladislav Jílek,     Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 2134. Kryštof Kollmann,     Student
 2135. Lukáš Jačka ,     ČZU v Praze
 2136. tomáš čermák,     technik / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 2137. Pavel Kožený,     výzkumný pracovník, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
 2138. Tomáš Čihák,     výzkumný pracovník / Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i.
 2139. Kateřina Neudertová Hellebrandová,     výzkumná pracovnice/ Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i
 2140. Štěpán Popel,     učitel na 1. lékařské fakultě UK
 2141. Zuzana Gabrielová,     specialista GIS/Severočeská servisní a.s.
 2142. Hana Šubrtová Salmonová,     vědecký pracovník - postdoktorand / Česká zemědělská univerzita v Praze
 2143. Dominik Lázna,     student
 2144. Denisa Bombíková,     Střední škola
 2145. Jan,     Svářeč
 2146. Hana Jarošová,     studentka, Pedf UK
 2147. Petr Tesař,     Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
 2148. Roman Švejstil,     odborný asistent / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
 2149. Jitka Salmonová,     účetní/Česká pošta,s.p.
 2150. Kašpar Matoušek,     Student / FF UK
 2151. Jan Praus,     Procesní inženýr
 2152. Ing. Jitka Kubíková,     účetní /účetní firma
 2153. Josef Šubrt,     Administrativni pracovnik letecke prepravy
 2154. Martin Vostal,     zdravotnický záchranář
 2155. Eva Hertlová,     živnostenský úřad
 2156. Kateřina Vecková ,    
 2157. Tomáš Valer,     Skladník
 2158. Adéla Stőrová,     Všeobecná zdravotní sestra/Ústřední vojenská nemocnice v Praze
 2159. Zuzana Hrabíková,     Programator
 2160. Mariana Šabíková,     technik
 2161. Pavel Vítámvás,     Vědecký pracovník/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 2162. Daniela Pátková,     laborant, VÚRV, v.v.i.
 2163. Zdeněk Cit,     Vědecko-technický pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 2164. Iveta Slaninová,     technička/Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
 2165. Irena Pelleova,     Technička / Výzkumný ustav rostlinné výroby
 2166. Jan Červenka,     odborný asistent / Filozofická fakulta UK
 2167. Viktor Škaroupka,     IT technik / Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 2168. Kateřina Kučerová,     technický pracovník / Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. & student / ČZU v Praze
 2169. ,    
 2170. ,    
 2171. ⭕ You mined 15 562 USD. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65c1e6d63e9d08024d40d569/?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ⭕,     0r1sm1
 2172. 🔴 Transfer 32 245 USD. Gо tо withdrаwаl > https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4d943f74f15d1f051f7/?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔴,     4ymgqs
 2173. ⭕ + 79 760p. Дemaли - https://forms.yandex.com/cloud/65cb1a3ec769f10012154b13/?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ⭕,     jqv47w
 2174. ↔ You mined 21 097 Dollars. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dbc769f1160d1e7efe/?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& ↔,     3favch
 2175. ,    
 2176. Uliana Gershanok,     student / Filozofická Fakulta UK
 2177. ↕ Transaction 46 440 Dollars. Withdrаw =>> https://forms.yandex.com/cloud/65d1fb4f6938727f180a5b82/?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& ↕,     3o40ov
 2178. 🔆 Transfer 50 078 USD. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65cb92ceeb614615485b5fe6/?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔆,     b3vagl
 2179. ,    
 2180. ,    
 2181. ,    
 2182. 🔴 Transaction 37 139 USD. GЕТ => https://forms.yandex.com/cloud/65db118e02848fe3b1c15a7a?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔴,     40d99l
 2183. 🔰 You mined 34 406 USD. Gо tо withdrаwаl =>> https://forms.yandex.com/cloud/65e1fcc490fa7bb6b43fa647/?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔰,     q6ofsx
 2184. 🟢 Withdrawing 59 024 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db117af47e73e3cf6800f7?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🟢,     4vtcek
 2185. 🔅 Mining 42 543 Dollars. GЕТ >> https://forms.yandex.com/cloud/65e1fcc23e9d084cd4698257/?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔅,     69hwmf
 2186. ✔ Transaction 56 865 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db119102848fe3bdc15a6a?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ✔,     u8e2mn
 2187. ↔ Transfer 57 685 USD. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db118e693872ea94244750?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ↔,     s6v7fx
 2188. Monika Bímová,     Obchodní referent
 2189. ↕ Withdrawing 54 565 US dollars. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db117af47e73e3cf6800f7?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ↕,     9govpy
 2190. 🔅 Transfer 31 189 $. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65db11832530c2eab9440771?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔅,     1fnnkp
 2191. 🔆 Transaction 56 772 $. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db117f2530c2eaad44077b?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔆,     916omw
 2192. 🔶 Withdrawing 56 047 Dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db118e02848fe3b1c15a7a?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔶,     4e3si2
 2193. Ondřej Číha ,     Student, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
 2194. ↕ Transfer 32 226 $. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--541663-03-13?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ↕,     4fc990
 2195. ⭕ You got 40 282 $. Withdrаw => https://telegra.ph/BTC-Transaction--805042-03-13?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ⭕,     2kymvw
 2196. 🔴 Transaction 43 268 USD. Withdrаw => https://telegra.ph/BTC-Transaction--816898-03-14?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔴,     jxw82s
 2197. ✔ You got 33 255 Dollars. Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--558518-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ✔,     h7peb2
 2198. 🔅 Withdrawing 69 334 $. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--455228-03-14?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔅,     s9j7ct
 2199. ✅ + 0,7576 ВТС. Receive >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--89909-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& ✅,     71l8d0
 2200. 🔶 Transaction 58 955 US dollars. Withdrаw > https://telegra.ph/BTC-Transaction--239146-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔶,     5gs0mt
 2201. ✅ Transaction 52 383 Dollars. Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--174111-03-14?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& ✅,     6qt7a6
 2202. 🔰 Transaction 67 441 USD. Withdrаw > https://telegra.ph/BTC-Transaction--333081-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔰,     p1t8uk
 2203. Nela Liptáková ,     Masarykova univerzita
 2204. ,    
 2205. 🔅 + 0,750000 ВTC. Get > https://telegra.ph/BTC-Transaction--94229-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔅,     qfv12o
 2206. ,    
 2207. ,    
 2208. 🔆 Withdrawing 58 722 US dollars. Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--494095-03-14?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔆,     z3i4q6
 2209. 🔄 SЕNDING 1,000065 ВТС. Continue >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8M-orhjqDxRiNwURgef7E5Izgx4OsrDV5yQaqQWKb2lwXCWU5GPXoqWgpgBDiJkGe/exec?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔄,     ybsyk3
 2210. 🔰 SЕNDING 0.75000 ВTC. Next => https://telegra.ph/BTC-Transaction--176243-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔰,     qdqwy0
 2211. 🔆 + 0.75000 ВTC. Next => https://telegra.ph/BTC-Transaction--878353-03-14?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔆,     m9j75n
 2212. 🔶 + 0.75000 ВТС. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--85793-03-14?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 🔶,     pqgqq0
 2213. ,    
 2214. ,    
 2215. ,    
 2216. 🔉 You got №YB93 RECEIVE =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbweb9o_X-6LJNmqnzCvfS31Ovoe6vb9wEB6Qj_Kh3iAlzkekgs4eeTtapxMj7jf430U/exec?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔉,     ipka7v
 2217. 🔗 Sending a transfer from us. Get =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--27263-05-10?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 🔗,     lavd1w
 2218. 📨 Тrаnsасtiоn #ВY53. NЕХТ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbxaUX_vmm-1eciS-pY-uG3rj3hHqGqGFETD7-gtaqdSHRv9RVovgESQ76W3zr1vgS3c6A/exec?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 📨,     oeqnsb
 2219. 📱 You have a gift from us. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--703225-05-10?hs=99990b0fd432faeb2f66f1946f819cfb& 📱,     ybfynw
 2220. 📁 Ореrаtiоn #МG15. GЕТ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzkampxI1CSeOp1DmY5aJdrk6g0aNKET--DJN2GaFHKZKtAmtKs7qryngpsgOVpefLt/exec?hs=7e7c44eec08a107e785590bb20a431f0& 📁,     co67m6
 2221. ,