Shromáždění
na obranu vědy a výzkumu
na Malostranském náměstí
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě jste v srpnu a nyní v září zaznamenali návrh novely zákona o veřejných výzkumných institucích připravený ministryní Helenou Langšádlovou. Proti tomuto návrhu od srpna bojujeme.

Co jsme zatím udělali?

Vznikla také petice proti tomuto návrhu, která získala přes 2000 signatářů a signatářek. Kontaktovali jsme novináře a novinářky, jimž jsme podrobně a trpělivě vysvětlovali, co je na novele obsahově špatně a proč je nepřijatelná i procedura jejího vzniku. Výsledkem byla řada článků a jiných mediálních výstupů. Oslovili jsme politiky. Proti novele jsme mj. velmi výrazně vystoupili na dvou zasedáních Podvýboru pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny. Na druhém z těchto zasedání jsme byli jediným externím aktérem, který zájmy veřejných výzkumných institucí hájil. Přispěli jsme k tomu, že někteří politici z politických stran koalice i z politických stran opozice tento návrh a způsob novelizace zákona o veřejných výzkumných institucích odmítají a kritizují.

Co se nyní děje?

Ve středu 27. září 2023 bude od 9:00 pokračovat přerušené jednání Poslanecké sněmovny. Na jeho programu je třetí čtení návrhu zákona o tzv. konsolidačním balíčku, k němuž byla jako pozměňovací návrh předložena také námi kritizovaná novela zákona o veřejných výzkumných institucích. Tento návrh tak byl účelově přilepen k zákonu, s nímž postrádá reálnou užší souvislost.

Zároveň byl předložen také návrh poslance profesora Špičáka a kolegů, aby byla novelizace zákona o veřejných výzkumných institucích vyňata, tedy, krátce řečeno, aby k ní nedošlo.

Proč potřebujeme Vaši pomoc?

Nyní je na čase ukázat naši nespokojenost s návrhem novely zákona o veřejných výzkumných institucích i jinak, než pouze na internetu či v dopise – ve veřejném prostoru.

Rozhodli jsme se proto uspořádat klidné shromáždění proti návrhu novelizace zákona o veřejných výzkumných institucích.

Shromáždění se uskuteční na Malostranském náměstí, tedy v sousedství Poslanecké sněmovny, ve středu 27. září 2023 ráno, od 8:15 do zhruba 8:45 hod.

Naším záměrem je představit naše požadavky ve veřejném prostoru před očima poslanců a poslankyň a dalších osob tak, aby byly zřetelně viditelné v době, kdy se budou ubírat na zasedání sněmovny. Velmi vítány jsou nápisy (na papíře, kartonech, cedulích či transparentech) vyjadřující nespokojenost s novelou zákona o v.v.i.Jak mohu pomoci ochránit veřejné výzkumné instituce a svá vlastní práva coby jejich zaměstnance před touto nepromyšlenou a škodlivou novelou?

1) Zúčastněte se shromáždění na Malostranském náměstí a pomozte tím zviditelnit nesouhlas s novelou ve veřejném prostoru a v médiích.

2) Podepište online petici Braňme českou vědu! Je dostupná na http://www.branmeceskouvedu.cz

3) Zašlete svůj protest proti novele poslancům a poslankyním e-mailem.

4) Sledujte naši facebookovou a twitterovou stránku a také webové stránky Braňme českou vědu, kde mj. průběžně doplňujeme seznam ohlasů v médiích a aktuality.Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, http://www.ospvv.cz, http://www.branmeceskouvedu.cz